Skip links

Biokull i jord og husdyrfôr

Biokull i jord og husdyrfôr

Klimasmart landbruk Viken og Statsforvalteren i Oslo og Viken inviterer til webinar om biokull i jord og husdyrfôr.

Dato: 29. mai 2024 10.00 – 11.30

Sted: Teams / Arrangør: Klimasmart landbruk Viken og Statsforvalteren i Oslo og Viken

Velkommen til det andre av tre nettseminar om biokull i det skandinaviske landbruket der vi tar tematikken et hakk videre. I dette seminar får du lære om bruk av biokull i jord og i husdyrfôr og høre det seneste innen internasjonal forskning, inkludert skandinaviske data og studier.

Program

  • Klimasmart landbruksprosjektet + hva er biokull – Veronica H. Lilliehöök, Statsforvalteren
  • Bruk av biokull i landbruksjord, N-syklus og biokull – Daniel Rasse, forskningssjef, NIBIO
  • Bruk av biokull som tilskuddsfôr, resultater fra feltforsøk og erfaringer med praktisk bruk – Einar Stuve, daglig leder, OBIO
  • Biokull i kompost. Redusert klimagassutslipp ved bruk av biokull ved gjødsling og kompostering – Alice Budai, forsker, NIBIO
  • Spørsmål og svar

Seminaret er gratis, men husk å registrer deg via lenken under! Seminaret holdes på norsk og engelsk, men foredragsholderne skal snakke tydelig.

Registrer deg

Webinaret er gratis, men husk å registrer deg her for å få kalenderinvitasjon. OBS! Kalenderinvitasjonen kan legge seg i søppelpost/spamfilter i eposten din. 

Presentasjoner fra første seminar finner du på her.