Skip links

Elektrisk dag på gokartbanen i Trøgstad: Muligheter og utfordringer for elektriske gokarter i Norge

Lørdag 29. juni arrangerte NMK Trøgstad «Elektrisk dag» på Motorsenteret og gokartbanen, med et mål om å utforske utfordringene og mulighetene for bruk av elektriske gokarter i racing i Norge.

Spennende Aktiviteter og Diskusjoner

Dagen bød på en rekke aktiviteter, inkludert prøveturer med elektriske gokarter og diskusjoner om fremtiden for e-kart og elektrisk motorsport. Deltakerne fikk sjansen til å prøvekjøre elektriske gokarter, noe som ga en praktisk innsikt i teknologiens potensiale.

Internasjonal Deltakelse

To internasjonale gokart-lag, Blue Shock Racing fra Latvia og Rotax fra Østerrike, deltok med sine elektriske karter i ulike klasser, noe som brakte et globalt perspektiv til arrangementet.

Seminarer og Politisk Debatt

På ettermiddagen ble det avholdt seminarer og en politisk samtale med fokus på hvordan politikere kan bidra til elektrifiseringen av motorsporten. Blant deltakerne var Ola Elvestuen, stortingsrepresentant for Venstre, Tage Pettersen, stortingsrepresentant for Høyre, og Camilla Eidsvold, leder for hovedutvalg for folkehelse, kultur og mangfold i Østfold fylkeskommune (SV). Politikerne var samstemte i sitt budskap:

– Det er viktig at Østfold fylkeskommune støtter opp om slike som NMK Trøgstad. De aller fleste av disse foreningen er det ildsjeler som driver. Når ildsjelene viser så stor fremtidstro på at vi kan utvikle oss også med en elektrisk løsning, er det noe vi som nærings- og områdeutvikler er veldig viktig for Østfold fylkeskommune. Dette er jeg veldig stolt av, og glad for at vi gjør, sier Camilla Eidsvold (SV).

– Dette var et kult initiativ fra den lokale klubben her i Trøgstad, og fylkeskommunen er også med på dette arrangementet. Det har hvert fall gitt meg tror på at dette er fremtiden, også når det gjelder motorsport. Her i Østfold vet vi veldig mye om motorsportens gleder, vi har jo noen av Norges og verdens beste motorsportutøvere i fylket vårt. På den andre siden har vi også veldig mye interesse- og nabokonflikter knyttet til blant annet støy fra noen av motorsportanleggene våre. Det er klart at dette vi innebære at man kan bruke anleggene våre i mye større deler av både året og døgnet uten at det er til skade for naboene. I tillegg er det bærekraftig på alle andre måter, fortsetter Tage Pettersen (H).

Fornøyde deltakerne

 – Dette er en fantastisk mulighet til å se hvordan elektriske gokarter kan forme fremtidens motorsport i Norge, sier Team Blue Shock Racing og legger til: ­

– Det er spennende å se engasjementet her i Norge. Elektriske gokarter representerer fremtiden, og vi er glade for å være en del av denne utviklingen.

Veien Videre

Elektrisk dag i Trøgstad markerte et viktig skritt i retning av en grønnere motorsport. Arrangementet, som er delfinansiert av Østfold fylkeskommune og Horizon-prosjektet Treasource, satte søkelys på både utfordringer og muligheter, og la grunnlaget for videre dialog mellom entusiaster, eksperter og politikere.

– Det er viktig at vi ser at verden går rundt også for bilsporten. Det ser vi også i annen form for motorsport. At det er flere og flere som skjønner at elektriske biler også har en fremtid innenfor sporten. Det er kjempefint at de nå ser på gokarten. Det er mye støy, mye forurensing, i disse gokartene. Det er også noe med likebehandlingen som gjør at vi kanskje på sikt kan klare å få flere jenter inn i sporten. For da handler det ikke om hvor god pappa eller mamma er til å mekke, men rett og slett det at barna og ungdommene får glede av å kjøre elektrisk gokart. Østfold er et foregangsfylke. Vi tror kanskje at vi er litt sidrumpa, det finnes ikke hos Østfold fylkeskommune eller hos innbyggerne. Vi er fremtidsrettet. Vi har alltid ligget i oljeskyggen, noe som gjør at vi ofte ligger foran. Det her er helt i tråd med hva fylkeskommunen mener er viktig, avslutter Camilla Eidsvold.