Skip links

Klimatilpassede løsninger for landbruket: Nytt EU-prosjekt på 113 millioner kroner

Precilience er et spennende Horizon Europe-prosjekt med en totalfinansiering på 113 millioner kroner. Målet? Å utvikle presise løsninger sammen med bønder, skogeiere og grunneiere for å styrke evnen til å tilpasse seg og håndtere effektene av klimaendringer i boreale områder i Danmark, Estland, Finland, Norge og Sverige.

Boreal er navnet på en del av den tempererte sonen på den nordlige halvkulen. Den boreale regionen er kjent for barskog og tundra, og dekker rundt 15 prosent av landarealet på jorden.

Østfold fylkeskommune er en stolt partner i Precilience. Sammen skal vi øke den klimasmarte innsatsen rettet mot bønder, skogeiere og grunneiere.

– Vi trenger klimasmarte løsninger som kombinerer det beste innen vitenskap med lokal kunnskap for å sikre en bærekraftig fremtid. Precilience er et viktig prosjekt med fokus på lokalsamfunn, og vi gleder oss til å dele erfaringene og resultatene slik at andre kan bli inspirert, sier Annette Lindahl Raakil, fylkesvaraordfører i Østfold fylkeskommune.

PARTNER: Østfold fylkeskommune er en stolt partner i Precilience. Her representert ved fylkesvaraordfører Annette Raakil. Foto: Tamara Lopes & Morten Brakestad.

Klimakamp i Boreale Regioner

Klimaendringer rammer boreale regioner hardt, da disse områdene varmes opp tre ganger raskere enn det globale gjennomsnittet. Bønder, skogeiere og grunneiere står overfor store utfordringer med å tilpasse seg disse endrede forholdene. Precilience har som mål å finne løsninger som gjør at jordbruket og skogbruket kan stå imot klimaforandringene og sikre en bærekraftig fremtid.

Samarbeid for Løsninger

Precilience har som mål å bygge bro mellom vitenskap og praksis. Gjennom tett samarbeid med lokale aktører utvikles løsninger som er skreddersydd for de som faktisk skal bruke dem. Resultatene skal demonstreres i elleve fokusregioner og fire replikerende regioner i Danmark, Estland, Finland, Norge og Sverige.

Noen av temaene Precilience utforsker er:

  • Samskaping av tilpasningsstrategier
  • Diversifisering av landbruksproduksjon
  • Bærekraftig vannforvaltning og resirkulering
  • Forbedring av jordfunksjoner
  • Vurdering av sårbare skogstyper
  • Innovativ skogfornyelse på tørkeutsatte steder
  • Skogforvaltning nærmere naturen
  • Bruk av klimabevisst plantemateriale for å replantere skoger

Bli Med!

Precilience er et partnerskap av 16 organisasjoner ledet av Natural Resources Institute Finland (Luke) og inkluderer blant andre Aarhus University, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Estonian University of Life Sciences og Østfold fylkeskommune.

Vi inviterer bønder, skogeiere og grunneiere til å engasjere seg i prosjektet. Del dine erfaringer og kunnskap, og bli en del av løsningen.

Finn ut mer på: www.precilience.eu – Sammen kan vi gjøre en forskjell for en bærekraftig fremtid!

Precilience funding logo