Skip links

Aktuelt – Uke 26

Utvalgte klimanyheter for Uke 26 – Juni 2024.

Høringer 

Kortere kø og større kraftverk: Nå skal kommunene avgjøre flere solkraftsaker 

Regjeringen vil innføre en effektgrense for konsesjonsplikt for solkraftanlegg på 5 MW. Forslaget gjør det lettere for kommunene å selv godkjenne utbygging av solkraft. Det vil også føre til en kraftig nedgang i antall konsesjonssaker i behandling hos NVE. Selv om forslaget tar utgangspunkt i en grense på 5 MW, ønsker departementet høringsinstansenes syn på en mulig grense på 10 MW. Høringsfrist 30.08.24. Kilde: Energidepartementet 

Regjeringen vil ikke skattlegge lokal energiproduksjon på egen bolig 

Etter dagens regler er inntekt fra salg av egenprodusert strøm skattepliktig inntekt, men regjeringen ønsker å skjerme husholdningene fra dette. Høringsfrist 14. august. 

Webinar 

4. sept 2024: Gnist kompetanse: Ditt bærekraftige lokalsamfunn | DOGA

Det første av 4 nettseminarer med tema: Hvorfor og hvordan bør din kommune jobbe for å sikre mer bærekraftig lokalsamfunnsutvikling?  Fokus et er på det bygde miljøet og arbeidsmetoder. 

10. sept 2024: Hvordan rapportere til miljødirektoratet?

Kommuner som har fått Klimasats-støtte får tips til hvordan de skal rapportere til Miljødirektoratet, underveis og etter ferdig prosjekt. Kilde: Miljødirektoratet 

Vi må sortere flere typer avfall i 2025

Fra 1. januar 2025 må kommuner og næringsliv utsortere og samle inn flere avfallstyper, blant annet tekstilavfall. Kilde: Miljødirektoratet 

Les mer.

Klimasatspotten økes med 50 millioner

Se årets søknader her!

Les mer.

Klimalåven på Markens Grøde!

Velkommen til Klimalåven på Markens Grøde 9-11. august! Årets fagtema i Klimalåven er økt bruk av norske ressurser. Kall det den tapte maten. Vi setter søkelyset på de gode råvarene som ikke engang kommer inn i verdikjeden for mat, og som da heller ikke blir registrert og definert som svinn.

Les mer.

Fortsatt positiv kraftbalanse mot 2028

Kraftbalansen i Norge blir svakere de nærmeste årene, men vi forventer fortsatt et kraftoverskudd i 2028. Det viser NVEs nye analyse av den kortsiktige kraftbalansen. Kilde: www.nve.no

Les mer.

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår ny modell for prisregulering av fjernvarme. Forslaget søker å skjerme kundene mot svært høye priser og samtidig sikre fjernvarmeselskapene nødvendige inntekter. 

Ler mer.

A variety of healthy fruits and vegetables in a colorful heap generated by AI
Kunnskap om matsvinn fra internasjonal matsvinnkonferanse

Les nyheter om arbeid mot matsvinn fra en internasjonal konferanse om matsvinn i Nederland; «Towards halving food waste in Europe»  der Landbruks– og matdepartementet har deltatt sammen med Matvett, NORSUS og Nofima. Kilde: Landbruks- og matdepartementet 

Les mer.

 

Bilde av skolebygningen til NMBU

 

Ler mer.

En rekke animerte mennesker tester ut forskjellige fornybare energiløsninger.
Årets lokale klimatiltak 2024

Tenk ut gode søknader til klimakonkurransen, Årets klimatiltak! Den arrangeres av KS, Kommunalbanken (KBN) og Miljøstiftelsen ZERO. Søknadsfrist: 18. September 

Les mer.

 

Regjeringens samordning for å nå Norges klimamål er for svak. Det er kritikkverdig, skriver Riksrevisjonen.

Les mer.

Følg Klima Østfold på facebook: Klima Østfold 

Alle nyheter ligger på Klima Østfolds nettside: Forside – Klima Østfold (klimaostfold.no) 

Meld deg på Klima Østfolds nyhetsbrev!

*= Påkrevde felter

Navn