Skip links

Aktuelt – Uke 24

Utvalgte klimanyheter for Uke 24 – Juni 2024.

Norske utslipp av klimagasser gikk ned i 2023

Foreløpige tall fra SSB viser at utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med om lag 4,7 prosent, eller om lag 2,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter, fra 2022 til 2023. 

Les mer.

Nytt kvotesystem for omsetning av brensel 

Et nytt kvotesystem for omsetning av brensel til utpekte sektorer, også kjent som ETS2, starter opp i 2024.

Les mer.

 

Totalt ble 95 prosent av det norske strømforbruket dekket av strøm produsert fra fornybare kilder i 2023. Klimagassutslippet knyttet til bruk av strøm i Norge har gått ned blant annet på grunn av mindre import fra Storbritannia. Det viser NVEs klimadeklarasjonen for fysisk levert strøm i 2023. 

Ler mer her.

En rekke animerte mennesker tester ut forskjellige fornybare energiløsninger.
Dialogen om klimapartnerskap for byggenæringen er i gang

Kommunal- og distriktsdepartementet, NHO Byggenæringen og Fellesforbundet la forrige uke fram eit kunnskapsgrunnlag om klimaavtrykket frå byggenæringa klimafotavtrykk.

Les mer.

 

Energidepartementet (ED) sender forslag til ny forskrift om energikartlegging i foretak på høring. Forskriften supplerer endringer i energiloven § 8-5 om energikartlegging i store foretak, som trådte i kraft 1. mars 2024.

Ler mer her.

Følg Klima Østfold på facebook: Klima Østfold 

Alle nyheter ligger på Klima Østfolds nettside: Forside – Klima Østfold (klimaostfold.no) 

Meld deg på Klima Østfolds nyhetsbrev!

*= Påkrevde felter

Navn