Skip links

Aktuelt – Uke 23

Utvalgte klimanyheter for Uke 23 – Juni 2024.

Arrangementer/webinarer 

Kommunenes roller for å redusere klimagassutslipp 

Hva er det viktig at kommunene gjør for at Norge skal redusere klimagassutslipp? Det skal Miljødirektoratet forsøke å svare på i dette webinaret.

Les mer.

Fagdag om utbygging av sol- og vindkraft 23. august 

Klima Østfold inviterer til fagdag om sol- og vindkraftutbygging: Energibehov, regelverk og konsekvenser – Klima Østfold

Les mer.

Kvotepliktige klimagassutslepp gjekk ned i 2023

Kvotepliktige utslepp av klimagassar gjekk ned 5 prosent i 2023. Dette kjem mellom anna av lågare produksjon i industrien og elektrifisering offshore.

Les mer.

Grunnlag for veileder om revisjon av kommunale arealplaner

Holth & Winge, Henning Larsen, NINA, Norkart og Rambøll Management Consulting har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet utarbeidet et grunnlag for departementets veiledning om revisjon av kommunale arealplaner.

Les mer.

 

Kommunen kan søke Landbruksdirektoratet om støtte til å lage egen jordvernstrategi innen 20. august 2024. 

Ler mer her.

Følg Klima Østfold på facebook: Klima Østfold 

Alle nyheter ligger på Klima Østfolds nettside: Forside – Klima Østfold (klimaostfold.no) 

Meld deg på Klima Østfolds nyhetsbrev!

*= Påkrevde felter

Navn