Skip links

Klima Østfold inviterer til fagdag om sol- og vindkraftutbygging: Energibehov, regelverk og konsekvenser

Velkommen til fagdag: Sol- og vindkraftutbygging – energibehov, regelverk og konsekvenser


Flere Østfoldkommuner har mottatt henvendelser fra utbyggere med ønske om å bygge bakkemontert solanlegg og/eller vindkraft. Klima Østfold inviterer derfor til fagdag om sol- og vindkraftutbygging for å belyse ulike emner innenfor temaet fredag 23. august fra kl.  09:00 – ca. 14.15 på fylkeshuset i Sarpsborg.

Målgruppe er ledere og saksbehandlere i kommuner og fylker innen plan, byggesak, landbruk, natur, klima, næring m fl.

Når: 23. august kl. 09:00 – ca. 14:15. Mingling og kaffe fra 08:30.
Hvor: Fylkeshuset i Sarpsborg. Mulighet for både fysisk og digital deltakelse.

Påmelding: Gjøres her senest torsdag 15. august.

Under følger foreløpig program. Det tas forbehold om endringer.

Endelig program oppdateres på denne nettsiden og sendes også ut til alle påmeldte i forkant av arrangementet. Fagdagen er gratis.

 

Foreløpig program:

 • Østfolds energisituasjon og behovet for mer fornybar energi ved Klima Østfold
 • Fremtidens betydning av sol- og vindkraft i Østfold ved Kraftløftet
 • Samfunns- og naturkonsekvenser av vindkraftverk
 • Bakkemonterte solanlegg – konsekvenser av utbygging på jord- og skogbruksarealer ved NIBIO
 • Energiloven og konsesjonsprosesser for sol- og vindkraft
 • Plan- og bygningsloven og sol- og vindkraft ved Statsforvalteren i Oslo og Viken

Lunsj ca. kl. 11:30

 • Regional plan for vindkraft i Østfold – innhold, gyldighet og veien videre ved Østfold fylkeskommune
 • Perspektiver fra en vindutbygger – arealvurderinger, utbyggingsprosesser og økonomi ved Zephyr
 • Perspektiver fra en solkraftutbygger – arealvurderinger, utbyggingsprosesser og økonomi ved Solgrid
 • Erfaring som vindkraftkommune og snart solkraftkommune ved Marker kommune
 • Pågående vindkraftprosjekter i Aremark – status og erfaringer så langt ved Aremark kommune
 • Solkrafthenvendelser i Sarpsborg – Erfaringer og status ved Sarpsborg kommune
 • Sol på tak og erfaringer med vurdering av vind på grå arealer ved Borg havn
 • Oppsummering, veien videre og vel hjem

Avslutning ca. kl 14:15

 

Vel møtt!