Skip links

Se opptak av webinaret: Biokull i jord og husdyrfôr

Klimasmart landbruk Viken og Statsforvalteren i Oslo og Viken inviterte til webinar om biokull i jord og husdyrfôr den 29.mai. Her kan du se webinaret i opptak.

Dette var det andre av tre nettseminar om biokull i det skandinaviske landbruket der vi tar tematikken et hakk videre. I dette seminar fikk deltakere lære om bruk av biokull i jord og i husdyrfôr og høre det seneste innen internasjonal forskning, inkludert skandinaviske data og studier.

Program

  • Klimasmart landbruksprosjektet + hva er biokull – Veronica H. Lilliehöök, Statsforvalteren
  • Bruk av biokull i landbruksjord, N-syklus og biokull – Daniel Rasse, forskningssjef, NIBIO
  • Bruk av biokull som tilskuddsfôr, resultater fra feltforsøk og erfaringer med praktisk bruk – Einar Stuve, daglig leder, OBIO
  • Biokull i kompost. Redusert klimagassutslipp ved bruk av biokull ved gjødsling og kompostering – Alice Budai, forsker, NIBIO
  • Spørsmål og svar