Skip links

Aktuelt – Uke 22

Utvalgte klimanyheter for Uke 22 – Mai 2024.

Høringer 

Batterier skal bli mer miljøvennlige 

Miljødirektoratet foreslår å innføre en ny batteriforskrift som vil gi høyere kvalitet på batterier og lavere belastning på klima og miljø. Høringsfrist: 25.08.2024

Les mer.

Høring av forskrift om utnyttelse av overskuddsvarme 

Regjeringen vil at aktører som planlegger anlegg som krever mye energi må gjennomføre kost-nytteanalyser av potensialet for å utnytte overskuddsvarme. Nå sendes forslag til forskrift på høring. Høringsfrist: 26.08.2024 

Les mer.

 

Arrangementer/webinarer 

 Torsdag 30. mai: Klimastiftelsens klimafrokost 

Klimakrisen og arealene – hvem bør bestemme over naturen og arealpolitikken i Norge?  

 Les mer.

4. juni 2024: Havnivået stiger – hva betyr det for kommunene?

Mange kommuner blir berørt av at havnivået stiger på grunn av global oppvarming. I dette webinaret får du innsikt i ny kunnskap og veiledning.

Les mer.

Biogass til tung- og massetransport

Biogass Oslofjord og Klimapartnere Viken ønsker å invitere lokal næringstransport til en halvdagssamling med fokus på muligheter med biogass og klimarapportering som et verktøy for å vinne anbud.

Les mer.

Lørdag 29. juni: Elektrisk motordag  

Elektrisk dag på Trøgstad motorsenter – Norsk bilsport. Klima Østfold deltar med stand, sorteringshenger, minibuss på biogass, mm.

Les mer.

Fredag 23. august: Energiseminar om sol- og vindkraft.  

Mål: Sette kommunene bedre istand til å vurdere henvendelser og spørsmål om utbygging av bakkemontert solanlegg og vindkraftverk.   

Målgruppe: ledere og saksbehandlere innen plan, byggesak, landbruk, natur og klima, og næring. Sted: Fylkeshuset Arrangør Klima Østfold.  

Invitasjon og program kommer om få dager på Klima Østfolds nettsider. 

Gjenbruk av elektronisk utstyr i Indre Østfold kommune –  Se opptak av webinaret fra 27. mai: Gjenbruk av elektronisk utstyr i praksis – Klima Østfold (klimaostfold.no)

Les mer. 

Grindvold omsorgsboliger i Moss 

Her kan du lese om hvordan Moss kommune har bygget omsorgsboliger med helhetlig satsing på klima og miljø fra start av.

Les mer.

Siste mulighet til å låne fossilfrie maskiner! 

Kommunene i Akershus, Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold kan teste fossilfrie maskiner. Prosjektet varer ut september 2024, så nå er det siste mulighet. Se de mange maskinene innen park og hage, bygg og anlegg og øvrige kjøretøy her:

Les mer.

 

Gratis energirådgiving for små- og mellomstore eiendomsbesitter 

I 2024 kan små- og mellomstore bedrifter, idrettslag, grendehus og andre få gratis og helt uforpliktende besøk av energirådgiver Knut Olav Knudsen.

Ler mer her.

Vi må sortere flere typer avfall i 2025 

Fra 1. januar 2025 må kommuner og næringsliv utsortere og samle inn flere avfallstyper, blant annet tekstilavfall.

Les mer.

Solcellepanel på tak
Oljefyring i landbruksbygg og sykehus blir forbudt

Fra 1. januar 2025 blir bruk av mineralolje til oppvarming av driftsbygninger i landbruket og sykehus forbudt. Stortinget har bedt regjeringen om også å utrede å utvide dagens forbud mot bruk av mineralolje til permanent oppvarming til å inkludere fossil gass med sikte på innføring fra 2028.

Les mer.

Forslag om forbud mot fossile brensler 

Miljødirektoratet har laget et forslag til forskrift som forbyr bruk av fossile brensler til indirekte fyring i ikke-kvotepliktig industri. Forslaget er oversendt Klima- og miljødepartementet og er ikke på høring ennå. Med indirekte fyring menes å brenne fossile brensler, som fyringsolje eller naturgass, i kjeler eller andre forbrenningsenheter, for å produsere for eksempel varme eller damp til industrielle prosesser.

Les mer.

Betydelig styrking av natur, miljø og klima i årets jordbruksavtale 

Staten kom i dag til enighet med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om ny jordbruksavtale. Avtalen har en ramme på 3,015 milliarder kroner og inneholder et betydelig løft for klima- og miljøtiltak. Tilskudd med klima- og miljøeffekt utgjør nå 10,545 milliarder kroner, og mer enn en tredjedel av budsjettmidlene over jordbruksavtalen. De målrettede klima- og miljøordningene er økt med 140 millioner kroner, om lag 9 prosent.

Les mer.

Norge følger opp arbeidet globalt med bærekraftige matsystem 

Bærekraftige matsystem er sentralt for å nå FNs bærekraftsmål, og alle FNs medlemsland inviteres til å rapportere om deres nasjonale arbeid. Nå leverer Norge sin rapport om det nasjonale arbeidet til FNs samordningsenhet for bærekraftige matsystem.

Les mer.

Følg Klima Østfold på facebook: Klima Østfold 

Alle nyheter ligger på Klima Østfolds nettside: Forside – Klima Østfold (klimaostfold.no) 

Meld deg på Klima Østfolds nyhetsbrev!

*= Påkrevde felter

Navn