Skip links

Klima Østfold gir 100 bedrifter gratis energirådgivning

Østfold har store ambisjoner for å redusere klimagassutslippene i årene som kommer. I front for satsingen står Klima Østfold. Nå tilbyr vi gratis klima- og energirådgivning til over 100 bedrifter i regionen.

Klima Østfold er et initiativ som samler Østfold-kommunene til felles satsing for å begrense klimaendringene. Gjennom bevisstgjøring, økt engasjement og tilrettelegging jobber de for at det offentlige, næringslivet og den enkelte innbygger bidrar mer til den grønne omstillingen.

Meld på din bedrift, forening, idrettslag, menighet, eller private barnehage her!

Det siste er å finansiere en energispareturné overfor bedrifter i kommunene. Her vil over 100 bedrifter få gratis klima- og energirådgivning helt uforpliktende. Det er små og mellomstore eiendomsforvaltere, gårdeiere og bedrifter som eier egne lokaler som får tilbudet. Og aktiviteten vil pågå gjennom hele 2024.

Befaringene er ved energirådgiver Knut Olav Knudsen, som har lang og bred teknisk erfaring med spesialkompetanse innen varme- og tappevannssystemer, varmepumper, bergvarme, etc.

Rene Rafshol, styreleder i Klima Østfold (til venstre) gir over 100 bedrifter gratis energirådgivning. Befaringene gjennomføres av energirådgiver Knut Olav Knudsen (til høyre).

– Hensikten er å få ned klimagassutslippene ved å redusere energibruken og frigi verdifull elektrisitet til husholdninger og industri som ikke har andre fornybare alternativer, sier Rene Rafshol, styreleder i Klima Østfold.

Ifølge Rafshol er strømnettet i Østfold sprengt. Det skaper utfordringer for industrien som står i fare for å tape konkurransekraft. I verste fall må bedrifter legge ned eller flytte ut av fylket, noe som betyr tap av arbeidsplasser.

– Behovet for å frigjøre energi er stort i fylket, forteller Rafshol. – Det er helt avgjørende at vi får opp dampen med energieffektivisering både for å nå klimamål og sikre eksisterende arbeidsplasser og for å skape nye i regionen. Skal nye energikrevende næringer etableres i Østfold er de helt avgjørende med tilgang til fornybar energi.

Østfold er et tradisjonelt industrifylke og produserer store mengder med overskuddsvarme. Det gir et enormt potensial for energieffektivisering hvis denne energien gjenbrukes av bedriftene og ikke går til spille.

Samtidig kan en eiendomsforvalter levere overskuddsenergi som industrien kan bruke i sin produksjon. Energieffektiviseringen går med andre ord begge veier.

– Energirådgivningen kan gi et økonomisk løft for bedriftene samtidig som man gjør en tjeneste for samfunnet i form av å bidra til grønn omstilling og næringsutvikling, avslutter René Rafshol.

Innsatsområdene til Klima Østfold favner bredt. Blant annet jobber de for at kommunene og fylkeskommunen skal være et forbilde for andre ved å gjennomføre konkrete klimatiltak selv. Det handler om å igangsette smarte og effektive energi- og miljøløsninger som får ned energibruken, ressursbruk og klimafotavtrykk. Med andre ord feie for egen dør.