Skip links

En helhetlig satsning fra start til slutt

Moss kommune etterlot ingenting til tilfeldighetene når de bygde Grindvold omsorgsboliger.

Grindvold omsorgsboliger i Moss er nå åpnet. 1. februar i år ble bygget overlevert, og rett etter påske flyttet beboerne inn. Det nye bygget består av 7.500 kvadratmeter som inneholder 48 omsorgsboliger for personer med demens. I tillegg finner man et aktivitetssenter, produksjonskjøkken, etc. I forbindelse med prosjektet ble gamle Grindvold skole og gymsal revet.

Det skal opparbeides skjermede sansehager for beboerne, og hageanlegg for besøkende til aktivitetssenteret. Sansehagen skal være et skjermet uteområde hvor beboerne fritt kan bevege seg uten følge, sette seg på en benk alene eller sammen med andre, vanne blomstene, høre på fugler og bare nyte tilværelsen.

– Grindvold omsorgsbolig var et stort prosjekt for Moss kommune, og med rundt to års byggetid, så var det ekstra viktig å opprette et godt team og samarbeid mellom byggherre og entreprenør, det var noe vi satt fokus på allerede i oppstarten og underveis i prosjektet, sier prosjektleder Kamilla Johannessen i MKEiendom.

Grindvold omsorgsboliger er oppført i massivtre. Prosjektets miljøambisjoner omfatter BREEAM-NOR 2016 v1.2 sertifisering med klassifisering «Good». Bygget følger energikrav i TEK17, samt tilfredsstiller minstekrav til netto oppvarmings- og kjølebehov iht. passivhusstandarden. Prosjektet ble gjennomført som fossilfri byggeplass. Da innenfor arbeidsområdet.

I tillegg har prosjektet blant annet et høyt fokus på blågrønne løsninger og overvannshåndtering, oversiktlig ankomst for ambulanse, «grønne» tak, og bygget forsynes med varme via energibrønner med varmepumper.Prosjektet har også, gjennom god planlegging, redusert påvirkningen av naturlandskap, og hatt med seg miljøavdelingen i Moss kommune på laget. Dette har gitt gode resultater.

–I samarbeid med Moss kommune og Cecilie Kildahl ønsket vi å ha et ekstra fokus på miljø og klima. Vi engasjerte en miljøkonsulent som lagde en rapport med mulige tiltak og anbefalinger. Den gikk Cecilie og jeg gjennom, og plukket ut det vi syns var relevant for dette prosjektet og tok det med videre til politisk behandling, forteller Johannessen.

Se video fra Grindvold omsorgsboliger & intervju med prosjektleder Kamilla Johannessen:

– En fin erfaring med dette prosjektet er spesielt samarbeidet vi hadde med miljøavdelingen i Moss kommune i forprosjektet hvor vi utarbeidet miljø og klimamål. Satte oss spesifikke mål for dette prosjektet, og gjennomførte de. Erfaringen fra dette har vi tatt med oss videre når vi nå går inn i nye investeringsprosjekter, og utarbeider da også nye miljø- og klimamål, og setter spesifikke miljømål for nye prosjekter for gjennomføring, avslutter Kamilla Johannessen.