Skip links

Stor interesse for fossilfrie maskiner

Over 100 personer meldte seg på webinaret «Fossilfrie maskiner og kjøretøy – erfaringer fra offentlig drift»

Prosjektene «Test av fossilfrie maskiner» og «Klimarådgivning i anskaffelser» inviterte torsdag 19.januar til webinar om erfaringsdeling med bruk av større fossilfrie maskiner og kjøretøy på elektrisitet og biogass.

Under webinaret fortalte innlederne om sine praktiske erfaringer ved bruk av ulike typer maskiner og kjøretøy i sin driftshverdag. Se opptak her:

Program:

 • Test av fossilfrie maskiner i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark – tilbud om gratis lån av fossilfrie maskiner og siste nytt v/ prosjektleder Torbjørn Kristiansen
 • Fredrikstad kommune: Driftserfaringer med feiebil- og renovasjonsbiler på biogass
  v/ virksomhetsleder renovasjon og maskinsentralen André Svendsen
 • Lillestrøm Kirkelige Fellesråd: Driftserfaringer med elektriske hjullastere og sitteklippere
  v/ avdelingsleder bygg og anlegg Harald Ringstad
 • Gravferdsetaten, Oslo kommune: Driftserfaringer med elektriske gravemaskiner
  v/ fagarbeider Rune Sem
 • Klimarådgivning i anskaffelser – tilbud om gratis bistand til Viken-kommuner i innkjøpsprosesser
  v/ prosjektleder Erik Gathen

Ønsker du å få tilsendt presentasjoner fra webinaret? Send en epost til egiln@viken.no.

Om arrangørene:

Prosjektet «Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy» tilbyr gratis utlån av utslippsfrie maskiner og kjøretøy til kommuner og entreprenører med offentlige oppdrag i Viken, Vestfold og Telemark fylkeskommuner og Oslo kommune.
Mer info finnes på prosjektet hjemmeside http://fossilfriemaskiner.no/.

Prosjektet «Klimarådgivning i anskaffelser» tilbyr gratis bistand til Viken-kommuner i planlegging og gjennomføring av anskaffelser- og utbyggingsprosesser.
Mer info finnes på prosjektets hjemmeside https://klimaradgivning.no/.