Skip links

Nå kan du vinne premier og spare penger ved å lese av din egen strømmåler

Gjennom EU-prosjektet ENCHANT ønsker vi å lære mer om energiforbruket til våre innbyggere.

Foto: Bilde av Annette Lindahl Raakil: Fotograf: Morten Brakstad. / Bilde av Christian Klöckner: Foto: NTNU. / Illustrasjon: Freepik.com

I Norge har økte strømpriser kombinert med et svært høyt forbruk av energi ført til et økende behov for energieffektivisering og nye løsninger. Den nye kampanjen til Viken fylkeskommune, Klima Østfold, og EU-prosjektet ENCHANT tar sikte på å redusere strømforbruket i norske husholdninger. Kampanjen er en del av en stor satsning som rulles ut i seks andre europeiske land det kommende året.

Ønsker man å delta i kampanjen, og sikre seg en mulighet til å vinne energibesparende premier, klikker man seg inn her: https://app.enchant-project.eu/no/.

En rekke animerte mennesker tester ut forskjellige fornybare energiløsninger.
FORNYBAR ENERGI: I Norge har økte strømpriser kombinert med et svært høyt forbruk av energi ført til et økende behov for energieffektivisering og nye løsninger. Den nye kampanjen til Viken fylkeskommune, Klima Østfold, og EU-prosjektet ENCHANT tar sikte på å redusere strømforbruket i norske husholdninger. Foto: Freepik.com

– Vi ønsker å lære så mye som mulig om innbyggerne i Viken sitt energiforbruk. Uten denne kunnskapen vil vi ikke kunne motivere befolkningen til å gjøre endringer. Endringer som vil være positive både for den individuelle innbygger, men også for klimaet, sier fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil (Sp).

I løpet av kampanjeperioden, vil registrerte deltakere lære mer om eget strømforbruk og hvordan det kan reduseres. Gjennom å delta i kampanjen vil du få tips og tilbakemeldinger om hva du kan gjøre for å redusere strømforbruket og flytte det til tidspunkter på døgnet når strømmen er mindre kostbar.

– De som deltar i kampanjen, må svare på noen enkle spørreundersøkelser og rapportere inn sitt eget strømforbruk på en ukentlig basis i 6 uker. Det vil gi forskningsprosjektet meget verdifull informasjon. I retur får deltakerne innsikt i eget energiforbruk, tips og råd om hvordan man kan redusere energiforbruket, og vil indirekte få mulighet til å påvirke energipolitikken i Europa gjennom EU-prosjektet ENCHANT, sier prosjektleder Christian Klöckner.

Premier: Hvis man deltar i kampanjen har man mulighet til å vinne blant annet en varmepumpe, ladestasjon til elbil, vinterdekk til sykkel, energirådgivning, mm. Foto: Montasje/Produsenten.

Mulig å vinne energibesparende premier

I tillegg har flere av de som deltar mulighet til å vinne premier som Viken fylkeskommune og ENCHANT stiller med til de som registrerer eget strømforbruk i portalen gjennom kampanjens varighet.

– Hvis man deltar i kampanjen og legger inn sine data har man mulighet til å vinne blant annet en elsykkel, varmepumpe, elbil-lader, vedpakke (som inkluderer en elektrisk motorsag, verneutstyr, m.m.), gratis energirådgivning, vinterdekk til sykkel, for å nevne noe. Vi håper dette kan være en ekstra gulrot for innbyggerne til å bruke de tre minuttene i uken det vil ta å gi oss denne verdifulle informasjonen, som jo også kan bidra til en litt «snillere» strømregning for dem selv også, sier Martin Norderhaug hos Viken fylkeskommune.

Vitenskapelig studie

Kampanjen er del av en vitenskapelig studie i det EU-finansierte ENCHANT-prosjektet som tester hvilken strategi som best motiverer innbyggere til å spare energi, og hvilken informasjon husstander trenger. For å undersøke dette vil ikke alle deltakere i undersøkelsen motta samme type informasjon.

Fokus på energiforbruk og kunnskap i Viken

Viken fylkeskommune har gjennom de siste årene gjennomført gratis energirådgivning til både boligeiere, borettslag, verneverdige bygg, og næringsbygg i hele Viken. Vi har også satsninger rettet mot landbruket. I desember 2022 vedtok fylkesrådet at tiltaket om gratis energirådgivning til boligeiere videreføres, samt at innsatsen mot borettslag/sameier, verneverdige bygg og næringsbygg i hele Viken styrkes.

– Viken fylkeskommune har høye klimaambisjoner. Vi må bruke den fornybare energien vår smartere, og fase ut fossil energi i hele Viken-samfunnet. Derfor skal vi nå gjøre det enklere for flere å få økt kunnskap om blant annet energieffektivisering, satsing på solceller og utbygging av ladeinfrastruktur, forteller fylkesråd Lindahl Raakil.

– Mens boligeiere og borettslag kan få gratis energirådgiving, ønsker fylkeskommunen å støtte bedrifter som vil gjennomføre energianalyser i egne bygg. Dette håper vi vil gjøre det enklere for næringsaktørene i Viken å gjennomføre de riktige energitiltakene, sier hun videre.

Om Enchant:

Horizon Europe-prosjektet ENCHANT – Energy Efficiency through behavior Change Transition – er et prosjekt som tar sikte på å støtte energiomstillingen ved å teste virkningen av intervensjoner som påvirker energiforbruksatferd i stor skala over hele Europa. Intervensjonene vil bli utviklet, tilpasset og testet med mål om å frigjøre et energieffektivitetspotensial i offentligheten gjennom atferdsendring.

Atferdstiltak som tidligere har vist seg å ha effekt i kontrollerte laboratoriemiljøer skal ENCHANT teste i virkelige omgivelser, på svært stor skala. Prosjektet er rettet mot millioner av europeiske innbyggere.

ENCHANT sine intervensjoner vil bli utviklet, kontrollert og testet i Tyrkia, Romania, Italia, Østerrike, Tyskland og Norge gjennom brukerpartnerne i ENCHANT som består av frivillige organisasjoner, energiselskaper og kommuner/fylkeskommuner.

ENCHANT vil kombinere dataene som er samlet inn fra implementeringen av disse intervensjonene, med en re-analyse av allerede eksisterende data, i et empirisk informert beslutningsverktøy for effektfull kampanjedesign rettet mot energieffektivitet, relevant for en rekke offentlige og private aktører (f.eks. beslutningstakere).

Les mer på https://enchant-project.eu.

Logo for prosjektet Enchant og Horizon Europa.