Skip links

Styrker energirådgivningen i 2023

– Med økte strømpriser er behovet for energieffektivisering både til boligeiere og næringsliv blitt stadig mer presserende. Derfor styrker fylkeskommunen nå innsatsen for energirådgiving, forteller fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil (Sp).

Viken fylkeskommune og Klima Østfold har siden 2020 hatt et tilbud om gratis energirådgivning til boligeiere og Klima Østfold har i tillegg et tilbud til borettslag/sameier og næringsbygg i sine kommuner.

Enklere å få kunnskap

Nå har fylkesrådet vedtatt at tiltaket om gratis energirådgivning til boligeiere videreføres, samt at innsatsen mot borettslag/sameier, verneverdige bygg og næringsbygg i hele Viken styrkes.

– Viken fylkeskommune har høye klimaambisjoner. Vi må bruke den fornybare energien vår smartere, og fase ut fossil energi i hele Viken-samfunnet. Derfor skal vi nå gjøre det enklere for flere å få økt kunnskap om blant annet energieffektivisering, satsing på solceller og utbygging av ladeinfrastruktur, forteller fylkesråden.

– Mens boligeiere og borettslag kan få gratis energirådgiving, ønsker fylkeskommunen å støtte bedrifter som vil gjennomføre energianalyser i egne bygg. Dette håper vi vil gjøre det enklere for næringsaktørene i Viken å gjennomføre de riktige energitiltakene, sier hun videre.

Bilde av Fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil (Sp).
HAR HØYE KLIMAAMBISJONER: Fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil (Sp). | Fotograf: Morten Brakstad

Inkluderer kulturminnevern

Energirådgivingen vil organiseres i to ulike pakker, med en fastsatt kostnadsramme for hver pakke. Søkekriterier, og tidspunkt for oppstart og utlysning blir avgjort vinteren 2023. Tilskuddsordningen for næringsbygg vil bli utlyst tidlig i 2023.

Totalt setter fylkesrådet av 5,5 millioner kroner til formålet. I satsingen inkluderes også energirådgivning for verneverdige bygg. Eldre hus er bygget med andre materialer og metoder, og energieffektivisering bør ta hensyn til dette.

– Klimahensyn må tas i alle sektorer og alle fagområder. Kulturminnevern er et av områdene hvor det er særlig aktuelt, og derfor setter vi av en million kroner til energirådgivning for bygg med verneverdier neste år, forteller Lindahl Raakil.