Skip links

Sarpsborg kommune deler ut klimapris

Sarpsborg kommune deler årlig ut to klimapriser – en til næringsliv og en til privatpersoner/foreninger/eller ideelle organisasjoner. Formålet med klimaprisen er å løfte frem og gi oppmerksomhet til noen som har gjort en ekstra innsats for å bidra til at Sarpsborg omstiller seg til et lavutslippssamfunn.

Klimaprisen 2022 for næringsliv gikk til Borregaard, og Sarpsborg kommunen ønsker nå nominasjoner til klimaprisen for privatpersoner/foreninger/ideelle organisasjoner. Du kan både nominere deg selv og andre! Den som nomineres må ha gjort noe som utmerker seg i klima- og energiarbeidet i Sarpsborgsamfunnet, f.eks bidrar til kutt av klimagasser, bidrar til omstillingen til lavutslippssamfunnet, eller bidrar lokalt ved å spre kunnskap om klimatiltak.

De/den som vinner klimaprisen vil få et pengebeløp på 10 000, samt et diplom som symbol på god innsats for Sarpsborg-samfunnet.

Så, kjenner du noen som har gjort en ekstra innsats for klima- og energiarbeidet i Sarpsborgsamfunnet? Da burde du sende inn en nominasjon HER!

NB! Fristen for å sende inn en nominasjon er 09.12.2022!

Foto av Krzysztof Kowalik fra Unsplash