Skip links

Hvordan kan deponier redusere utslippene sine?

Torsdag 27. oktober arrangerte Klima Østfold i samarbeid med Sarpsborg kommune, Halden kommune og MOVAR IKS et webinar om deponigassutslipp ved tre deponier i Østfold. Opptaket fra webinaret samt presentasjonene og rapporten fra Force Technology finner du nederst i saken.

I 2020 fikk Sarpsborg kommune, Halden kommune, MOVAR IKS og Klima Østfold klimasatsstøtte til et forprosjekt for å kartlegge deponigassutslipp ved tre deponier i Østfold og for å utarbeide tiltaksplaner for å redusere utslippene.

I løpet av denne prosjektet har det blitt kartlagt hvor mye gass som i dag lekker ut utenom oppsamlingssystemene, og estimert gjenværende deponigasspotensial.

Spørsmål om prosjektet kan rettes til koordinatoren for Klima Østfold, Frida Elstad (fridamarie@viken.no).

Presentasjoner:

Rapport:

  • Rapport fra Force Technology: Sarpsborg kommune, MOVAR IKS og Halden  kommune. Måling og evaluering af metanemission fra de tre deponier Rokke, Gatedalen og Solgård  – Last ned rapport