Skip links

Hvordan kan deponier redusere utslippene sine?

Share

Torsdag 27. oktober arrangerte Klima Østfold i samarbeid med Sarpsborg kommune, Halden kommune og MOVAR IKS et webinar om deponigassutslipp ved tre deponier i Østfold. Opptaket fra webinaret samt presentasjonene finner du nederst i saken.

I 2020 fikk Sarpsborg kommune, Halden kommune, MOVAR IKS og Klima Østfold klimasatsstøtte til et forprosjekt for å kartlegge deponigassutslipp ved tre deponier i Østfold og for å utarbeide tiltaksplaner for å redusere utslippene.

I løpet av denne prosjektet har det blitt kartlagt hvor mye gass som i dag lekker ut utenom oppsamlingssystemene, og estimert gjenværende deponigasspotensial.

Rapporten fra Force Techonology blir gjort tilgjengelig i midten av november. Spørsmål om prosjektet kan rettes til koordinatoren for Klima Østfold, Frida Elstad ([email protected]).

Presentasjoner: