Skip links

Ønsker at flere elever bruker sykkelen til skolen: – Dette slår to fluer i en smekk

I hele høst reiser INSPIRIA science senter og Kirkens Bymisjon Pedalen sykkelverksted avd Fredrikstad rundt på skoler i Østfold for å rette søkelys på trafikksikkerhet og grønnere reiseveier for elevene.

Sykkelen er et godt fremkomstmiddel for barn og unge både på skoleveien og i fritiden. Det er bra for både helsa og miljøet, men da er det også viktig at man har en sykkel som fungerer som den skal.

Hele dette undervisningsåret skal INSPIRIA science senter i Sarpsborg og Kirkens Bymisjon Pedalen sykkelverksted avd Fredrikstad reise rundt på nærmere 100 skoler i Viken for å presentere undervisningsopplegget Fossilfri 2030. Nylig besøkte vitensenteret elever og lærere på Korsgård skole i Askim.

– Fossilfri er viktig både for den enkelte elev og for samfunnet. Barnet får en spennende og utfordrende dag som bidrar til å øke syklegleden, og ikke minst får de en mer trafikksikker sykkel som er bedre å sykle på, forteller prosjektkoordinator på INSPIRIA, Christopher Leiknes.

Foto: INSPIRIA Science Senter

Ambisiøst klimamål

Undervisningsopplegget har som mål at samfunnet skal ha en fossilfri bilpark og fossilfri transport innen utgangen av 2030. Viken fylkeskommune og Oslopakke 3 er med som støttespillere, men for at dette klimamålet skal landes er det viktig at barn og unge blir oppmerksomme på viktigheten med sykkel.

Elevene lærer hvordan de håndterer sykkelen i ulike situasjoner og hvordan de skal opptre som gode trafikanter. De får også opplæring i enkelt vedlikehold av egen sykkel.

Fylkesråd for plan, klima og miljø, Annette Raakil, var med på skolebesøk i Askim. Hun mener det er viktig at elevene får en bedre innføring i trafikksikkerhet og miljøbonuser som sykkelen gir.

– Det er viktig å reise rundt på skoler for å fortelle om Fossilfri. Barn er en viktig aldersgruppe, og sykkelen er viktig for at elevene skal komme seg rundt. Det å ha søkelys på klima og trafikksikkerhet samtidig er så slå to fluer i en smekk, forteller Raakil.

Gode tilbakemeldinger

Pedalen Sykkelverksted og Hverdagssyklisten fra Spydeberg er med ut på skolene og gjennomfører service på elevenes sykler. Dermed blir ikke bare elevene tryggere syklister, de får også tryggere sykler.

Denne høsten har vitensenteret besøkt flere skoler i Indre Østfold. Prosjektkoordinatoren sier at responsen har vært positiv fra både elever og lærere.

– Fossilfri blir tatt godt imot av både elever og lærere og får gode evalueringer. Våre formidlere har god erfaring med å skape engasjement og sykleglede hos elevene. Dette er en arena hvor andre elever enn de vanlige får lov til å skinne. Det er så viktig at de elevene som ikke alltid mestrer det som skjer i klasserommet får lov til å gode opplevelser på skolen, poengterer Leiknes.

Foto: INSPIRIA Science Senter