Skip links

Stor økning av klimavennlige anskaffelser i Viken

39 Viken-kommuner har satt klimakrav til transportkrav i sine anskaffelser etter signeringen av felleserklæringen på Klima Viken-konferansen i 2021.

Viken fylkeskommune, 47 kommuner og fire innkjøpssamarbeid signerte i 2021 på en avtale om et felles krafttak for en omstilling til transport på elektrisitet, hydrogen og biogass i anskaffelser av varer og tjenester. Det hele i regi av Klima Østfold- og Viken-prosjektet Klimarådgivning i anskaffelser, som har jobbet med klimavennlige anskaffelser siden 2018.

Erklæringen sier at kommuner aktivt skal bruke sin innkjøpsmakt for å få til en overgang til fossilfrie kjøretøy på el, hydrogen, eller biogass. For å få til det skal kommunene gå i dialog med markedet i forkant av konkurransene for å spørre om mulighetene og barrierene for å ta i bruk slike kjøretøy i sin kontrakt.

For å få til dette i praksis har vi i prosjektet Klimarådgivning i anskaffelser laget en konkret veileder for hvordan man kan gjennomføre markedsdialog, samt standardiserte krav og kriterier man kan benytte seg av, avhengig av tilbakemeldingene man får fra leverandørene.

Siden signeringen av fellesinitiativet i 2021 er det i hele 80 anskaffelser stilt krav til transport. Noe som naturlig nok gleder prosjektleder for prosjektet Klimarådgivning i anskaffelser, Erik Gathen.

– I tiden både før og etter lanseringen av fellesinitiativet har vi i prosjektet bistått en rekke kommuner med å etterspørre klimavennlig transport i sine anskaffelser, og vi ser at det sprer seg videre utover landet. Nå, et år etter lanseringen, har vi tatt tempen på deltakerkommunene og hvordan de ligger an i arbeidet. Da forteller 39 av 47 deltakerkommuner at de har gjennomført markedsdialog, og brukt dette til å stille konkrete, ambisiøse og realistiske klimakrav i sine innkjøp. Av disse 39 forteller 36 at de har brukt veiledning fra prosjektet. Dette er tall vi er stolte av, sier Gathen og fortsetter;

– Vi ser også at det har blitt benyttet markedsdialog og tilbakemeldingene til å stille konkrete, ambisiøse og realistiske klimakrav i sine innkjøp i minst 80 anskaffelser på det siste året.

Erfaringen, kunnskapen, veiledningsmateriale, og tilbakemeldingene skal nå benyttes i DFØs nasjonale veiledning. Nå håper man at det som har fungert godt for kommunene i Viken, skal fungere like godt i resten av landets kommuner.

– Tilbakemeldingene og erfaringene fra kommunene i Viken er gode. Vi bruker disse for å hele tiden oppdatere og utvikle veiledningsmateriale. Metoden med markedsdialog, kravene og kriteriene blir nå tatt inn i DFØs nasjonale veiledning, som skal gjelde for kommuner over hele landet. Vi håper nå dette blir tatt imot like godt i Finnmark og i Agder, som det har blitt i Viken, avslutter Gathen.