Skip links

TREASoURcE kick-off står til forventingene

Det nordiske og baltiske TREASOURcE-prosjektet møttes for første gang ansikt til ansikt i et solfylt og varmt Helsingfors for et kick-off møte mellom 16. og 18. august 2022.

TREASOURcE-prosjektet leverer territorielle og regionale demonstrasjoner av systemiske løsninger av nøkkelverdi kjeder og replikerer dem for å implementere sirkulær økonomi i hele Norden, de baltiske landene og utover.

De tre områdene for nøkkelverdikjededemonstrasjoner ble godt presentert under møtet og mange spørsmål og interesse ble reist fra prosjektdeltakerne. De tre områdene for demonstrasjoner er:

  1. Batterier gjenbruk som energilagringssystemer og deres resirkuleringsverdikjede
  2. Sirkulære biobaserte side- og avfallsstrømmer for biogass og gjødsel
  3. Sirkulær plast verdikjede

Under oppstarten lærte vi mye om disse tre områdene og hva som skjer i Norden rundt disse avfallsstrømmene, samt om utfordringene knyttet til dem.

Visste du for eksempel at to bilbatterier i slutten av levetiden, som viser samme mengde energinivåer, i virkeligheten kan være i et helt annet stadium for gjenbruk avhengig av den faktiske bruken av batteriet under bilens livssyklus. Eller at det fortsatt er mange ubrukte kilder for biogass og gjødsel i distriktene, men det mangler markedsplasser. Eller at gjenvinningsgraden for plast fortsatt er lav og det er mange muligheter med de ulike fasene med innsamling, sortering, forbehandling og oppgradering av teknologi for både mekanisk og kjemisk resirkulering.

VELYKKET: Det nordiske og baltiske TREASOURcE-prosjektet møttes for første gang ansikt til ansikt i et solfylt og varmt Helsingfors for et kick-off møte mellom 16. og 18. august 2022.

For de målrettede, for tiden ikke-sirkulerte plastavfallsstrømmene (f.eks. kommunalt plastavfall, landbruksplast og batteribasert plastavfall), sikter TREASOURcE på å nå den svært ambisiøse gjenvinningsgraden på 90 %.

Demonstrasjonene vil først bli pilotert i flere regioner (Viken og Fredrikstad i Norge, Tammerfors og Helsingfors i Finland), og legger også vekt på de lokale by-landlige forbindelsene. Læring og beste praksis blir deretter rullet ut til flere markeder (Estland, Norge, Finland, Sverige, etc.) ved hjelp av replikeringshåndboken som er utviklet og kompilert i løpet av prosjektet. TREASOURCE skal skape et sirkulærøkonomisk rammeverk for disse tre områdene hvor veikart, verdikjeder og regelverk kartlegges. Barrierene for endringen vil bli identifisert og sentrale interessenters insentiver og roller blir definert og kartlagt.

Vi ser frem til å dele demoene og innsiktene i løpet av vår felles 4-årige reise! Bli med og følge vår tur mot mer sirkulære løsninger, nye verdikjeder og forretningsmodeller. Du kan abonnere på prosjektets nyhetsbrev her for å holde deg oppdatert.

Les mer om demonstrasjonene av systemiske CE-løsninger her.