Skip links

Kursserie i fornybar energi fanget interessen til bøndene

I samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken, Solli Bioenergi AS og Bondelagene i Østfold, Buskerud og Akershus inviterte Klimasmart landbruk Viken til kurset “Omlegging til fornybar energi på gårdsbruk» på Tomb vgs, Hvam vgs og Buskerud vgs.

Kursene var populære blandt Viken-bøndene. Totalt var det over 200 påmeldte deltakere fordelt på de tre lokasjonene og digitalt.

Solli Bioenergi AS gjennomførte kurset og står for det faglige innholdet.

Se kurset i opptak her:

Last ned presentasjoner:

Program:

  • Velkommen v/ Prosjektleder Charlotte Forsberg og representant fra Bondelaget. Last ned presentasjon.
  • Landbruk og energi: Kostnadsbildet for bønder – energi kan gi verdiskaping i landbruket. Den mest miljøvennlig energien er den vi ikke bruker v/ Energirådgiver Martin Solli, Solli Bioenergi AS. Last ned presentasjon.
  • Energikartlegging av bønder i Viken: Deltakere og energibruk, eksempel på tiltak, energipriser og forutsetninger, beregninger av inntjeningstid og nåverdi, og potensiale for utslippskutt v/ Energirådgiver Leidulf Husjord, Solli Bioenergi AS. Last ned presentasjon.
  • Biogass i landbruket: Klimagevinsten, gjødselgevinsten, og løsninger og økonomi v/ Rådgiver Øyvind Halvorsen. Last ned presentasjon.
  • Solenergi i landbruket: Solceller og solvarme, produksjonsprofil, dag og år,  økonomi og løsninger v/ Energirådgiver Martin Solli, Solli Bioenergi AS. Last ned presentasjon.
  • Biovarme i landbruket: Flis, pellets og ved, eksempler og priser v/ Rådgiver Håvard Midtskogen, Skogselskapet Oslo og Akershus. Last ned presentasjon.
  • Gode løsninger med vannbåren varme: Energikvalitet, strøm, høy og lavtemperert varme, Delta T og overflate bestemmer effekten, varmetap, og varmepumper i vannbårne anlegg v/ Energirådgiver Leidulf Husjord, Solli Bioenergi AS. Last ned presentasjon.
  • Innovasjon Norge: Virkemidler for landbruket, søknadsprosess og rådgivning v/ Solli Bioenergi. Last ned presentasjon.
  • Hvordan følge opp energibruken: Hvorfor og hvordan? v/ Energirådgiver Leidulf Husjord, Solli Bioenergi AS. Last ned presentasjon.