Skip links

Nyt dansk netværk for biokul og pyrolyse

Over 60 tilmeldte var kommet til Innovest i Skjern den 7. april 2022 for at deltage i en temadag om pyrolyse og biokul. Temdagen brugtes desuden som anledningen til at etablere ”Dansk pyrolyse- og biokulnetværk”, som Ringkøbing-Skjern Kommune og Interreg-projektet ”Skridt mod et klimaneutralt landbrug” har været med til at sætte i søen.

”Skridt mod et klimaneutralt landbrug”, som fik sin start i begyndelsen af 2021, har blandt andet som formål, at skulle afdække muligheden for at etablere et dansk netværk om biokul. Det findes allerede i Norge og Sverige, og Danmark er repræsenteret i et fællesnordisk netværk om emnet. Men indtil nu har der ikke været et særskilt forum, hvor danske interessenter har kunnet dele viden og erfaringer med biokul og pyrolyse.

Det er der kommet nu og det er tydeligt at mærke, at der er meget stor interesse for emnet. På temadagen i Skjern var mere end 30 organisationer repræsenteret; kommuner, landboforeninger, landbrugsskoler, universiteter og private virksomheder.

En del af den store interesse for biokul hænger unægtelig sammen med aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug, som et bredt flertal i Folketinget vedtog i oktober 2021. Her aftaltes det at afsætte 3,8 mio. kroner til at nedbringe land- og skovbrugets udledning af drivhusgasser med 55-65 % i 2030 målt i forhold til 1990. Det vil samlet sige, at der skal findes en reduktion på ca. 7 mio. ton CO2-ækvivalenter. Mindst en fjerdedel af reduktionen skal ske gennem biokul og pyrolyse.

Den næste temadag i Dansk pyrolyse- og biokulnetværk afholdes i Roskilde den 23. juni.