Skip links

Video og foiler fra webinaret «Fellesinitiativ for omstilling til fossilfri transport i anskaffelser av varer og tjenester

Viken fylkeskommune og Klima Østfold inviterte alle Viken-kommuner med på et felles krafttak for å etterspørre vare- og tjenesteleveranser med kjøretøy som går på elektrisitet, hydrogen og biogass. Webinaret ble avholdt tirsdag 28. september kl 09.00-11.00.

Mange kommuner har som mål å redusere klimagassutslipp fra transport i sine kommuner, men mangler verktøyene for å få dette til. På dette webinaret ble det derfor presentert en oppskrift kommunene kan bruke for å enkelt etterspørre vare- og tjenesteleveranser med kjøretøy som går på elektrisitet, hydrogen og biogass. Ved at mange kommuner står sammen og etterspør dette i sine innkjøp kan man sende et kraftig signal til markedet om at omstilling må til.

I webinaret fikk man servert inspirerende innlegg og erfaringsutveksling fra noen kommuner som allerede har jobbet godt med dette. I etterkant ble fellesinitiativet presentert – hva, hvorfor og hvordan.

Hovedmålgruppen for webinaret var klimarådgivere og innkjøpere i kommunene.

Lenke til veiledningsmateriell nevnt i webinaret finner du her.

Program og presentasjoner:

  • Inspirasjonsforedrag: Hvorfor vi trenger et felles krafttak i Viken-kommunene? – Jenny Skagestad, Miljøstiftelsen Zero – Last ned presentasjon
  • Erfaringer fra anskaffelse av persontransporttjenester og håndverktjenester i Fredrikstad kommune – Jorunn Amundgård og Kristian Fladeby, Fredrikstad kommune – Last ned presentasjon
  • Oslo kommunes krav og metodikk for å oppnå klimavennlig transport i vare- og tjenesteanskaffelser – Geir Rossebø, Oslo kommune – Last ned presentasjon
  • Hva, hvorfor og hvordan, Erik Gathen og Stine Eriksen, Klima Østfold/Viken fylkeskommune – Last ned presentasjon