Skip links

Vi søker fagansvarlig til å lede kommunesamarbeidet Klima Østfold

En av kommune-Norges mest spennende klimajobber er ledig! Er du den vi er på jakt etter?

Beskrivelse av stillingen:

Vi søker en allsidig medarbeider med bred kompetanse og erfaring fra strategisk arbeid med klima, energi og prosjektstyring til å lede samarbeidet Klima Østfold .

Stillingen er fast og knyttes til avdeling for klima og energi ved Viken Fylkeskommune med arbeidsplass på fylkeshuset i Sarpsborg.

Klima Østfold er et veletablert og forpliktende samarbeid mellom kommuner, Statsforvalteren og Viken fylkeskommune. Hensikten med samarbeidet er en felles tilnærming til klima- og energiarbeidet, og oppfølging av klimaarbeidet i kommunene. Klima Østfold inngår som en delregion i Klima Viken og samarbeider på tvers i hele fylket.

Mer om Klima Østfold kan du lese på nettsiden: www.klimaostfold.no, der du blant annet finner årsrapportene.

Sentrale oppgaver:

 • Koordinere aktivitetene i Klima Østfold
 • Være faglig rådgiver for medlemmene
 • Sørge for god kommunikasjon eksternt og internt
 • Utarbeide og følge opp årlig handlingsplan
 • Lede søknadsprosesser om økonomisk støtte, både nasjonalt og internasjonalt
 • Interessentstyring og involvering av alle relevante aktører
 • Følge opp det politiske Klimarådet og Arbeidsutvalget

Kompetanse:

Vi ønsker oss en rådgiver med er faglig engasjert og som har evne til å lede samarbeidet mellom kommunene fra plan til handling i klima- og energiarbeidet. Det er et krav at du har høyere utdanning, gjerne master, minimum bachelor, innen relevante fagområder. Du bør også ha erfaring fra arbeid med kommuners og fylkeskommuners ansvar og mulighetsrom i klimaomstillingen, gjerne gjennom Klimabudsjett eller tilsvarende systematisk og analytisk arbeid. God kjennskap til Østfold og næringslivet i regionen og å være løsningsorientert på tvers av sektorer vil også være en fordel.

For å lykkes i denne stillingen er det viktig at du:

 • Har evne til å engasjere og tilrettelegge for gode prosesser
 • Har evne til å skape og vedlikeholde relasjoner til et bredt utvalg av interessenter
 • Er strukturert og kan arbeide selvstendig, strategisk og målrettet
 • Har gode samarbeidsevner og fungerer godt i team
 • Er initiativrik og resultatorientert
 • Har god muntlig og skriftlig framstillingsevne, også på engelsk

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

For nærmere opplysninger om stillingen:
– Avdelingssjef Tyra Risnes, tlf. 97 61 97 21
– Fagkoordinator Guri Bugge, tlf 47 90 69 12

Mer om Klima Østfold kan du lese på nettsiden: www.klimaostfold.no

Søknadsfrist: 23.08.2021

Stillingsannonsen på finn.no finner du her.