Skip links

Nå skal kommunen og innbyggere dele på biler – Indre Østfold kommune innfører bildelingsordning

1.juli åpnet ordfører Saxe Frøshaug den nye bildelingsløsningen i Indre Østfold for publikum. Nå skal kommunens ansatte og innbyggerne i kommunen dele på personbiler, varebiler og flerbruksbiler.

Som en av de første kommunene i landet innfører Indre Østfold kommune en ny type mobilitetsavtale for biler som benyttes i kommunale tjenester. Kommunen har inngått en mobiltetsavtale med selskapet Move About.

Den nye modellen innebærer at også innbyggerne kan bruke bilene utenfor arbeidstiden når kommunen ikke trenger de På grunn av koronasituasjonen har tilbudet til innbyggerne vært utsatt frem til sommeren 2021.

– Vi er stolte over å kunne inngå en fremtidsrettet avtale som både vil være bra for miljøet og for innbyggerne i kommunen, sier Hilde Brandsrud, kommunaldirektør for næring, plan og teknikk i Indre Østfold kommune, til kommunens hjemmeside.

Alt håndteres via en mobilapp. Bilene kan leies i alt fra en time til en hel helg. Til sammen omfatter ordningen 20 biler som på dagtid vil bli benyttet av kommunens ansatte. Det er mulig å utvide bilparken dersom det viser seg å være behov for det.

–Det er gledelig å kunne bidra til en topp moderne og miljøvennlig mobilitetsløsning for
Indre Østfold kommune, sier Morten von Krogh, administrerende direktør i Move About til io.kommune.no.

–På denne måten tror vi at Indre Østfold kommune kan bli en rollemodell for hvordan ny
teknologi og delingsfilosofi kan tas i bruk i kommune-Norge, sier han.

Bilene innbyggerne kan velge mellom er Nissan Leaf, Kia e-Niro, 7-seteren Maxus Enuiq og varebilen Maxus E-Deliver. Dermed dekker bilene et bredt spekter av behov for både kommunen og deres innbyggere.

Avtalen kommer på plass etter et felles innkjøp for Indre Østfold, Skiptvet og Marker kommune som har tilsvarende delingsbiler i sine kommuner. Moss kommune er også med som opsjon på avtalen, og har mulighet til å tiltre etterhvert.

Løsningen er inspirert av mobilitetsløsningen til Halden kommune, en løsning kommunen blant annet vant Klima Østfold-prisen for i 2019.

Klima Østfold og Viken-prosjektet Klimarådgivning i anskaffelser har bistått kommunene i anskaffelsesprosessen.

– Bildelingsinnkjøp er et glimrende klimatiltak. Indre Østfold kommune er en kommune med veldig spredt bebyggelse. Når de kan gjøre det, kan «alle», sier Erik Skarshaug Gathen, prosjektleder for Viken-prosjektet Klimarådgivning i anskaffelser.

– I prosessen bisto prosjektet blant annet i tidlig fase med gjennomføring av en leverandørkonferanse og erfaringsutveksling fra Halden kommune. I tillegg bidro vi med utforming av krav og kriterier, samt evaluering av tilbud, forteller Gathen.

Bilene vil være plassert på Askim rådhus, Heggin i Mysen, Kulturtorget i Musen, Trøgstad kommunehus og Spydeberg kommunehus. Prisen for utlån vil variere fra modell til modell.

Fakta:

  • En klima- og ressursvennlig løsning for kommunene – alle 20 biler er fossilfrie.
  • Bilene eies og driftes av firmaet Move About.
  • Bilene står til disposisjon for kommunalt ansatte som tjenestebiler og for innbyggerne.
  • Bilene er tjenestebiler på dagtid kl 07-17 og tilgjengelig for innbyggere resten av døgnet og helger.
  • Booking i app.