Skip links

Klima Østfold tilbyr brannfolk kompetanseheving om klimaløsninger

Klimaløsningene som elbiler, solceller og bygg i massivtre er kommet for å bli og vil øke drastisk i omfang i årene fremover. I en seminarrekke i regi av kommunesamarbeidet Klima Østfold gir vi brannfolk i regionen økt innsikt i hvordan håndtere disse klimaløsningene både i et forebyggende og beredskapsperspektiv.  

De to første seminarene i rekken handlet om el- og hybridbiler og ble gjennomført i april, med deltakere fra Region Brann Øst. Det vil si brannfolk fra brannvesener i Østfold, Follo og Romerike. I tillegg vil ansatte ved Region Brann Øst ha mulighet til å se seminaret i opptak. Det deltok opp til 23 brannfolk «live», og i midten juni var opptakene sett henholdsvis 86 og 54 ganger. Opptakene er av rettighetsårsaker kun tilgjengelig for ansatte i de brannkorpsene.  

Ideen til seminaret kom fra arbeidsutvalget til Klima Østfold og leder René Rafshol. 

– Å stanse klimaendringene krever rask handling i et stort omfang. I mange tilfeller betyr det innføring av nye løsninger og ny teknologi. Dette kan kanskje oppleves krevende å håndtere, ved brann og redning. Derfor ønsker vi med disse seminarene å gi brannfolk i Østfold økt innsikt i hvordan disse klimaløsningene kan håndteres, sier Rafshol. 

Temaene som ble gjennomgått i april var blant annet hvordan man skal håndtere ulykker og brann i el- og hybridbiler, hvordan slokke brann i en batteripakke, lading og ladesystemer, redning ved bilulykker og ikke minst egensikkerhet på skadested. 

Foredragsholder Rune Wiggo Johnsen er utrykningsleder hos Trøndelag brann og redningstjeneste og instruktør hos Norges brannskole. Han har lang erfaring med håndtering av el- og hybridbiler, og har holdt en rekke foredrag for brannvesen i Norge og på Island. Johnsen roser Klima Østfold for initiativet man har tatt ved å utvikle seminarene. 

– Det er et tema som bare vil bli mer og mer relevant nå som teknologien utvikler seg og salget av elektriske biler og andre kjøretøy øker. Mangelen på kunnskap kan føre til handlingslamming. Informasjon og kunnskap kan fort være forskjellen på liv og død, sier Johnsen og fortsetter: 

– Med over 350 000 el- og hybridbiler på landevegen er fremdeles mange usikre på hvordan de skal slokke de batteridrevne bilene. De siste årene har vi flere ganger sett at batteriene blir sett på som ekstra brannfarlige og eksplosive. Dette skyldes manglende kunnskap. Det er ofte slik med noe som er nytt. Man er usikker og danner seg ideer. Batteriene på elbilene, som mange er bekymret over, oppholder seg også i en lukket container inne i bilen og er skjermet der. 

Foredragsholder Rune Wiggo Johnsen har lang erfaring med håndtering av el- og hybridbiler, og har holdt en rekke foredrag for brannvesen i Norge og på Island.

Til høsten retter vi søkelys på solceller og stasjonere batterier, og massivtre og store trekonstruksjoner. 

Arrangementene gjennomføres av Klima Østfold. Ledelse ved Rakkestad brannvesen og Fredrikstad brann- og redningskorps  har deltatt i en referansegruppe for å sikre relevant og faglig innhold. Tilrettelegger er Maria Thunshelle fra Dreambuilding AS.