Skip links

Inspirerende klimadag med Inspiria

Det stirres ned i mikroskoper og kodes på hver eneste datamaskin. VG2-elever ved Buskerud VGS fikk denne uken en inspirerende dag om klima, landbruk og fremtiden i gave fra Klimasmart Landbruk Viken og Inspiria Science Center. Dagen gjennomføres som en del av Interreg ØKS-prosjektet «Et steg mot et klimanøytralt landbruk».

Dette er 5. året man gjennomfører en Klimadag i regi av Klimasmart landbruk Viken og Inspiria Science center, men det første året man er på road-trip og beveger seg på utsiden av Østfolds-grenser.

– Nå tar vi den suksessen vi har hatt med å ha en klimadag for naturbrukselevene i Østfold ut til Viken. Det er Hvam og Buskerud som nå får gleden av å få besøk av Inspiria og ha en annerledes dag med fokus på både mulighetene og truslene når det gjelder klimaendringene og at elevene skal få en økt forståelse for situasjonen vi er i, forteller Charlotte Forsberg, prosjektleder for Klimasmart landbruk Viken.

Geir Endregard, adm. direktør for Inspiria Science Center er enig:

– Det er veldig gøy. Når vi har blitt Viken alle sammen er det klart at vi trenger å spre det vi har fått til i Østfold til flere skoler. Det virker som om lærere og elever syns dette er veldig ålreit. Vi har laget et opplegg som er veldig annerledes enn det de får på skolen til vanlig. Mye praktiske øvelser blandet med litt teori, så vi utfordrer litt både på meninger og litt tungt faglig stoff inne i mellom, men det tåler de.

Med foredrag og praktiske arbeidsøkter er håpet at elevene skal ha fått ny og verdifull kunnskap om klimaendringer og utfordringer for landbruket. 

– Vi adresserer klimaspørsmål fra litt forskjellige vinklinger som de kanskje ikke har hørt fra før. Og så prøver vi å legge inn litt praktiske øvelser. Vi har ting om jordmikroskopering, jordens evne til å absorbere vann, og programmering på et klimaspill de må lage. De må bygge ting selv og få noe til å skje. De må altså delta. Vi gjør det, har interaktivitet, helt fra innledningen til slutten av dagen. Og vi har noen konkurranser og premier i løpet av dagen, så det er en ganske innholdsrik dag, forklarer Endregard.

Opplæringsleder NA Ole Johny Krokmogen, hus Buskerud VGS, forteller om fornøyde elever og lærere.

– Variasjonen mellom foredrag og praktiske øvinger ble verdsatt. Noe var kjent fra tidligere undervisning og noe var helt nytt for elevene. Inspiria vakte engasjement ved å være opplysende og litt provoserende. Dette ble en dag der elevene gikk fra skolen med mer kompetanse en når de startet dagen. Vi ønsker å takke for et bra opplegg, sier Krokmogen.

Det er ingen tvil om at Klimadagene er en suksess. De startet i Østfold og har nå spredd seg til Viken. Prosjektleder Charlotte Forsberg tror derimot at dette er noe man kunne og kanskje også burde gjennomføre på nasjonalt nivå.

– Ja, absolutt. Slike klimadager hadde vært interessant på alle naturbruksskolene. Kanskje også en bevisstgjøring av alle videregående skoler på tematikken rundt landbruk, matforsyning, selvforsyning, det å produsere mat til en økende befolkning gitt klimaendringer og at landbruket også skal gjøre sine grep når det gjelder å minske sitt klimafotavtrykk.

– Jeg syns at dette har vist seg nå, etter fem år, å være en såpass suksess. Det fungerer, og responsen fra lærere og elever er så entydig at dette supplerer det skolene selv har på tematikken. Dette burde vært utvidet og levert flere steder. Det er helt åpenbart, avslutter Geir Endregard.

Vi spurte elevene «hvilket ord beskriver best dagen i dag for deg?» Dette er hva de svarte: