Skip links

Video og foiler fra webinaret “Skogbruksforvaltning og klima”

I nært samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken samlet Klima Østfold og Klimasmart landbruk Viken et knippe interessante foredragsholdere til å belyse skogbruksforvaltningens viktige rolle i klimaarbeidet. Webinaret rettet seg mot kommunale klimarådgivere, men var åpent for alle med interesse for tema.

Rundt 70 deltakere fulgte webinaret direkte.

Se webinaret i opptak og last ned presentasjoner her.

Program og presentasjoner til nedlasting 

10.00 – Velkommen v/Reidar Kaabbel, Våler-ordfører og i Klima Østfolds arbeidsutvalg

10.05 – Introduksjon til dagens webinar v/ordstyrer

10.10 – Skog og klima – næringens perspektiver rundt optimal skjøtsel og virkemidler v/Ida Aarø, rådgiver Norges skogeierforbund – Last ned presentasjon

10.35 – Fylkeskommunens rolle ovenfor skogbruket v/Janne Buhaug, leder  Distrikts- og regional næringsutvikling, Viken fylkeskommune – Last ned presentasjon

11.00 – Føringer og  støtteordningene i skogbruket: Lokalt og nasjonalt v/Andreas Bostad Thaule, Statsforvalteren i Oslo og Viken – Last ned presentasjon

11.20 – Innovasjon Norge og støtteprogrammene – Dagens ordninger og hvordan legges føringene?  v/Olav I. Moe, seniorrådgiver Innovasjon Norge – Last ned presentasjon

11.35 – Kommuneskogen: Aurskog-Hølands arbeid med å koble skogbruksansvar med klima v/Miljøvernrådgiver Ole-Christian Østreng, Aurskog-Høland kommune – Last ned presentasjon

11.50 – Avsluttende kommentarer

Se webinaret i opptak: