Skip links

Halden kommune på topp 5 i kåringen av Årets lokale klimatiltak

Kommunen er nominert for deleordningen der innbyggernekan benytte kommunale elbiler og elsykler utenom arbeidstid.

Tirsdag kunngjorde klimastiftelsen ZERO at Halden kommune er en av topp fem nominerte til den gjeve prisen som deles ut på årets Zerokonferanse. I samme, gjeve selskap finner vi også prosjektet Klimasmart Landbruk Østfold,representert ved Viken fylkeskommune.

bra at Halden kommune er nominert til Årets lokale klimatiltak med sitt elbiltilbud! Ordfører Anne-Kari Holm er tydelig begeistret over konseptet og nominasjonen.

Kommunens el-biler er populære.  Ettersom de synes godt i bybildet, utgjør de en positiv markedsføring av el-biler generelt.  Å få flere til å kjøpe el-bil, er bra for miljøet.

Kommunens ansatte bruker el-bilene på dagtid når de har oppdrag for kommunen. Derved sparer kommunen penger til reisegodtgjørelse fremfor at ansatte bruker sine egne, ofte bensin- eller dieseldrevne biler.

Prosjektet har dessuten en sosial dimensjon. Ordføreren forklarer:

Å kunne leie en bil fra tid til annen, på ettermiddagen eller i helgen, er et godt tilbud for mange.  Det kan være unge mennesker, studenter eller familier som ikke har råd til å kjøpe seg bil, eller folk som ønsker å bruke pengene sine på noe på noe annet enn bilhold.  Familier med dårlig råd kan ta med seg ungene sine på en handletur eller dra på en søndagsutflukt – som så mange andre. Dermed virker prosjektet også sosialt utjevnende.

I søknaden peker kommunen på disse gode konsekvensene av ordningen:

  • Reduserte CO2utslipp
  • Bedre luftkvalitet i Halden sentrum
  • Kraftig redusert kjøregodtgjørelse og bruk av privatbil blant ansatte
  • Bidra til søkelys på FNs bærekraftmål – Bilene er foliert med relevante FN-mål
  • Et godt alternativ for lag og foreninger når det er behov for bil i forbindelse med reiser
  •  Tilbud til de enslige gjennom samarbeidet med Frivillighetssentralen
  • Tilbud til de som ikke har bil

Vi er skikkelig stolte over Halden og dette geniale konseptet som kommunen og samarbeidspartnere har etablert, sier leder i Klima Østfold, René Rafshol. Flere kommuner, blant annet fra Østfold, er nå i ferd med å kopiere Haldens foregangsarbeid.

Konkurransen arrangeres av ZERO, KS og Kommunalbanken for å skape oppmerksomhet om gode eksempelprosjekter og inspirere til videre innsats.

Vi har omtalt prosjektet tidligere, for eksempel da kommunen ble tildelt Klima Østfold-prisen i fjor.