Skip links

Klimasmart landbruk Østfold nominert til klimapris

Viken fylkeskommune som representant for Klima Østfold er blant de fem toppnominerte til Årets lokale klimatiltak 2020 for prosjektet Klimasmart Landbruk Østfold.

Med fokus på et klimavennlig og energieffektivt landbruk har Klimasmart landbruk Østfold gjennom snart tre perioder hjulpet østfoldbøndene å tenke klima i alle sammenhenger. Prosjektet har hatt som mål å legge til rette for reduserte klimagassutslipp og økt lønnsomhet i norsk landbruk gjennom å øke kompetansen blant bøndene.

Dette har man gjort gjennom utallige kurs og praktiske øvelser. Dette være seg energieffektiv traktorkjøring, fagdag om fossilfrie korntørkere til solceller på låvetak og god drenering.

Prosjektet har vært et Klima Østfold prosjekt fra 2014. Prosjektet i Østfold videreføres fra i år til å dekke hele Viken området.

I år har prosjektet blitt nominert av miljøorganisasjonen Zero til prisen «Årets lokale klimatiltak». Les mer om prisen her.

– Dette er en stor og gledelig dag! En inspirerende anerkjennelse for den klimajobben som er nedlagt av mange her i Østfoldlandbruket. Alle landbruksaktørene i Østfold har stått sammen og bygget kompetanse rundt klimasmart og lønnsomme tiltak bonden kan ta i bruk, sier prosjektleder Charlotte Forsberg og fortsetter;

– Det er et aktivt og fremoverlent nettverk av aktører i fylket som har gjort at vi har nådd bredt ut og bygget kompetanse og forståelsen for ulike klimatiltak i landbruket. Kommuner, Fylkesmannens landbruksavdeling, bondelag, rådgivning, naturbruksskoler og vitensenter – har alle bidratt til stor oppslutning om kurs og fagdager! Dette danner et godt grunnlag for å ta i bruk den nasjonale klimakalkulatoren som nå er lansert samt det møysommelige arbeidet med å nå landbrukets langsiktige klimamål!

Leder av Klima Østfold, Rådeordfører René Rafshol, uttrykker også glede over nominasjonen:
– Dette er resultat av målrettet jobbing over tid og engasjement i alle ledd. Skal man tenke på klima, så skal man tenke Østfold!

Bilder fra forskjellige aktiviteter i prosjektet:

Bergen nomineres for sin satsing på landstrømsanlegg til cruise-, supply- og godskip i Bergen havn, Drammen for prosjektet GeoTermos hvor solenergi lagres i bakken for bruk om vinteren, Halden for et mobilitetsprosjekt hvor kommunale elbiler og elsykler kan lånes av innbyggerne etter arbeidstid, Vestland for løyvekrav og ladeinfrastruktur til utslippsfrie drosjer i Hordaland og Viken for et samarbeidsprosjekt for klimasmart landbruk i Østfold.

– De nominerte har alle svært gode eksempelprosjekter innenfor forskjellige tiltaksområder, fastslår juryen, som består av direktør Kristin Halvorsen i Cicero, tidligere statsråd Odd Einar Dørum, styreleder Bjørn Arild Gram i KS, adm. direktør Jannicke Trumpy Granquist i KBN Kommunalbanken, og Marius Holm, leder for miljøstiftelsen Zero.

Juryen fastslår også at det var mange velkvalifiserte prosjekter blant de totalt 12 søknadene til konkurransen, som i år arrangeres for tiende gang.

– Søknadene viser at det nå arbeides aktivt med et bredt felt av nye klimatiltak i mange kommuner og fylkeskommuner, sier juryen.

Konkurransen arrangeres av ZERO, KS og KBN for å skape oppmerksomhet om gode eksempelprosjekter og inspirere til videre innsats.

Blant de fem nominerte vil det bli plukket ut tre vinnere, som vil bli hedret med 1, 2. og 3. plass på årets Zerokonferanse i Oslo 11. november. Zerokonferansen arrangeres i år både digitalt og fysisk på forskjellige steder i landet fra 10. til 12. november.

For mer informasjon, kontakt:

  • Jenny Skagestad, ZERO: 92 61 09 95, jenny.skagestad@zero.no
  • Charlotte Forsberg, Klimasmart landbruk Østfold: 92 44 62 45, charlottf@viken.no