fbpx

Skip links

Har du innspill til kommuneplanens samfunnsdel for Råde kommune?

Share

Formannskapet vedtok den 30. januar 2020 å legge ut forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Råde kommune 2020 – 2037 til offentlig ettersyn og høring.

Last ned aktuelle dokumenter her.

Samfunnsdelen har blitt til gjennom et godt tverrfaglig arbeid med gode medvirkningsprosesser. Planen tar for seg mål, delmål og strategier som skal gjelde  i lang tid fremover og er førende for alt arbeid vi gjør  i kommunen.

Parisavtalen og FNs bærekraftsmål ligger til grunn for planarbeidet. Vi ønsker nå spesielt innspill på hvordan bærekraftsmålene og hensynet til klimautfordringene bør følges opp i kommuneplanen.

Fristen for å komme med merknader til  planforslaget er satt til 27. mars 2020.

Aktuelle innspill og uttalelser kan sendes til: Postadresse: Råde kommune, Skråtorpveien 2a,  1640 Råde E-post:[email protected] eller ved å bruke skjemaet nedenfor.

Planforslaget med dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens nettsider: www.rade.kommune.no og tilgjengelig i papirformat på Råde bibliotek.

Vi ønsker særlig svar på følgende spørsmål:

Click or drag a file to this area to upload.