Skip links

Lånes ut til bygg- og anleggsbransjen

Den mobile korntørka til prosjektet «Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy» er nå ferdig med å tørke korn på Kalnes videregående skole. Mandag startet demonteringen av tørka.

– Nå rigger vi ned hele korntørka. Den er nå ferdig på landbruk, de har ikke mer som skal tørkes, og skal nå over på bygg- og anleggssiden hele vinteren. Det er det som er så ideelt med denne tørka, at den fungerer i landbruket på høsten og går over til bygg- og anlegg på vinteren. Da får vi utnyttet den mye mer enn en vanlig korntørke, forteller prosjektleder Gabriel Wergeland Krog.

Tørka skal nå gjøre nytte for seg under byggingen av nye Orbit Arena på Jessheim. Det å flytte en korntørke er som oftest en komplisert prosess, men det er ikke tilfelle med prosjektets løsning. Nedriggingen gjøres på knappe to timer.

– Det er veldig lettvint. Vi har bestilt den på en krokløftramme. Så da rygger vi inn en krokbil, drar tørka opp på lastebilen, slipper den av og kobler på strøm og rør. Da er alt klart til bruk, forteller prosjektlederen.

Bruk av fossilfrie løsninger ved tørking og varming av bygg er et viktig tiltak for å nå målet om et fossilfritt samfunn. Ved å fyre med trepellets sparer man bruk av enorme mengder diesel.

– Normalt ved tørking av bygg bruker man diesel for å skape varme. Her bruker vi derimot trepellets, som vil si fossilfri varming av bygg. Det er enorme mengder diesel som brennes i bygg- og anleggsbransjen i Norge for å tørke bygg i løpet av et år. Og også på bondegårder for å tørke korn. Dette er fremtiden, sier Krogh.

Det er et økende behov for mer tørking og lagring av korn på gårdene. Samtidig er det et overordnet langsiktig mål om fossilfri drift.

Landbruket står for cirka åtte prosent av Norges klimagassutslipp. Norges Bondelag har satt som mål å drive fossilfritt innen 2030. Det betyr at korntørkene ikke lenger kan fyres med mineralolje, som i stor grad gjøres i dag.

– Bøndene er blant de som kjenner klimaendringene først på kroppen, og ønsker derfor å bidra med sin del for å nå klimamålene. Innen 2025 skal fossile kilder til oppvarming i landbruksbygg fases ut og alle korntørker skal være fossilfrie innen 2030. Det betyr at de kornbøndene som ikke allerede har lagt om, må begynne å planlegge hvordan de skal få det til, sier Charlotte Forsberg, prosjektleder i Klimasmart Landbruk Østfold.

Korntørker er viktige for at bøndene skal kunne lagre sitt eget korn på gården, og dermed bidra til forsyningssikkerheten. De store varmluftstørkene trenger stor effekt og krever mye energi, og fyres som oftest med fossil energi.

På Kalnes videregående skole i Sarpsborg har de i år byttet ut diesel med pellets når de skal tørke korn. Gjennom prosjektene Klimasmart landbruk, Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy og midler fra Interreg North Sea Region Coben, Østfold fylkeskommune og Klimasats har man fått muligheten til å gå til innkjøp av en mobil fossilfri korntørke.

– En utfordring landbruket har er korntørkene som har høy effekt over kort tid. Derfor ser vi på dette som en unik mulighet til å vise frem en fleksibel løsning når det gjelder tørking av korn og vise at man faktisk kan tørke korn fossilfritt, sier Charlotte Forsberg, prosjektleder for Klimasmart landbruk Østfold.