Skip links

Stor interesse for fagdag om fossilfrie korntørker og lagring av korn

Tirsdag 19. november kommer nærmere 140 bønder til arrangementet til Klimasmart landbruk Østfold og Kornprogrammet Østfold og Akershus.

Det er et økende behov for mer tørking og lagring av korn på gårdene. Samtidig er det et overordnet langsiktig mål om fossilfri drift. Hva finnes av ulike løsninger på dette? På arrangementet blir det presenterte både mobile og stasjonære korntørkeløsninger.

Landbruket står for cirka åtte prosent av Norges klimagassutslipp. Norges Bondelag har satt som mål å drive fossilfritt innen 2030. Det betyr at korntørkene ikke lenger kan fyres med mineralolje, som i stor grad gjøres i dag.

– Bøndene er blant de som kjenner klimaendringene først på kroppen, og ønsker derfor å bidra med sin del for å nå klimamålene. Innen 2025 skal fossile kilder til oppvarming i landbruksbygg fases ut og alle korntørker skal være fossilfrie innen 2030. Det betyr at de kornbøndene som ikke allerede har lagt om, må begynne å planlegge hvordan de skal få det til, sier Charlotte Forsberg, prosjektleder i Klimasmart Landbruk Østfold.

Korntørker er viktige for at bøndene skal kunne lagre sitt eget korn på gården, og dermed bidra til forsyningssikkerheten. De store varmluftstørkene trenger stor effekt og krever mye energi, og fyres som oftest med fossil energi.

På Kalnes videregående skole i Sarpsborg har de i år byttet ut diesel med pellets når de skal tørke korn. Gjennom prosjektene Klimasmart landbruk, Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy og midler fra Interreg North Sea Region Coben, Østfold fylkeskommune og Klimasats har man fått muligheten til å gå til innkjøp av en mobil fossilfri korntørke.

– En utfordring landbruket har er korntørkene som har høy effekt over kort tid. Derfor ser vi på dette som en unik mulighet til å vise frem en fleksibel løsning når det gjelder tørking av korn og vise at man faktisk kan tørke korn fossilfritt, sier Charlotte Forsberg, prosjektleder for Klimasmart landbruk Østfold.

Den fossilfrie korntørka, som fyres med trepellets, er mobil. Det gir bønder en mulighet til å plusse på inntektene ved å leie den ut til byggebransjen i lavsesong, samtidig som man kutter utslipp og dieselforbruk fra egen produksjon.

– Den står nå her på Kalnes, men senere vil vi bruke den som byggtørke på byggeplasser. Det passer veldig fint for landbruket trenger den på høsten når de tresker, da er det ikke behov for tørking av bygg. Men når landbruket er ferdig med den er det behov for å tørke bygg på vinteren, sier Gabriel Wergeland Krog, prosjektleder for «Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy».

Fagdagen blir en kombinasjon av fagforedrag inne på Kalnes vgs og studietur til ulike gårder i området. Se fullstendig program her: https://klimaostfold.no/events/fagdag-fossilfrie-korntorkere/.