Skip links

En flerbrukshall i massivtre

Byggingen av flerbrukshallen i Hobøl startet i juni 2019. Planen er at hallen skal være klar til bruk ved påsketider 2020.

Hallen får en grunnflate på 2200 kvadratmeter med et totalt areal på 2950 kvadratmeter fordelt på tre etasjer og bygges i massivtre. Flerbrukshallen er plassert helt inntil Knapstad barne- og ungdomsskole som skal bruke hallen som gymsal. Totalentreprenør er AF Bygg Østfold.

– Dette er det som skal bli den nye flerbrukshallen på Knapstad i Hobøl kommune, forteller prosjektleder for hallen Siri Bøe Søreng i Trøgstad kommune og fortsetter:

– AF Bygg Østfold er totalentreprenør. Bygget skal stå ferdig ca april 2020. Det gleder vi oss veldig til. Hallen skal inneholde en stor håndballflate, i tillegg til turnhall, garderober, styrketreningsrom, sosialt rom, kiosk og det som hører med i en flerbrukshall.

Hobøl kommune bestemte tidlig at hallen skulle bygges i massivtre. Massivtre som bæresystem ligger dermed til grunn for prosjektbeskrivelsen og skal være synlig der dette er gjennomførbart. Mulighetsstudie ble gjennomført høsten 2015 av iTre AS i samarbeid med ARK og rådgivere. Kommunen har fått midler til merkostnader for prosjektering av massivtrebygg fra Miljødirektoratets Klimasatsordning gjennom Klima Østfold.

– Massivtrebygg lå til grunn ganske tidlig for kommunen. Vi vurderte også et tradisjonelt bygg, men det var ikke så stor prisforskjell. Dermed valgte vi massivtre. Per nå ser det veldig bra ut og vi gleder oss til å se hvordan det blir. Det er noen utfordringer knyttet til massivtre. Spesielt med tanke på brann og akustikk. Vi ønsker selvfølgelig mest mulig synlig massivtre, det er derfor vi bygger i tre, og det har vært en utfordring å få det til. Entreprenøren har derimot funnet en god løsning, noe vi er veldig fornøyde med, sier Søreng.

AF Bygg Østfold startet monteringen av massivtre-elementene 1.oktober. Allerede i slutten av november/begynnelsen av desember er jobben gjort. Det går fort og bygget reiser seg. For Siri Bøe Søreng har prosjektet vært interessant, spennende og lærerikt.

– Det frister absolutt å bygge flere bygg i massivtre. Det har vært en interessant prosess og massivtre er spennende å jobbe med, sier Søreng.

Det finnes flere løsninger som tar oss mot lavutslippssamfunnet og massivtre er en av dem. Det har også andre positive egenskaper utover lavt karbonfotavtrykk. Tenk deg et tre i skogen. Det hugges, bearbeides til planker og deretter til et massivtre-element. Det tar plass i et bygg, og blir der i 50–100 år mens det holder på karbonet. Når bygget rives, kan elementet benyttes på nytt til nye formål, siden det har stått beskyttet av byggets tak og vegger. I skogen har et nytt tre vokst opp og fanget nytt karbon.

Å benytte tre til bærende konstruksjoner i bygg kan gi store klimagevinster, og dessuten skape marked for økt regional produksjon av byggelementer i tre. Derfor vil det fremover komme mål og krav om økt bygging med klimavennlige materialer.

Se presentasjon av byggeprosjektet:

Fakta om massivtre:

  • Byggesystemet massivtre er treplanker som er satt sammen til store elementer.
  • Plankene legges normalt 90 grader på hverandre i tre til ni lag og presses sammen under høyt trykk.
  • En får med det et byggesystem nærmest som legoklosser. Det har god isolasjonsevne, og en slipper å bruke plast innerst da massivtre oppfyller tetthetskravene.
  • Miljøgevinsten er stor da produksjonsutslippene er lave sammenliknet med andre materialer, og dessuten lagrer trebygg karbondioksid i byggets levetid