Skip links

Tørker korn fossilfritt ved hjelp av ny mobil korntørke

På Kalnes videregående skole i Sarpsborg bytter de nå ut diesel med pellets når de skal tørke korn.

Gjennom prosjektene Klimasmart landbruk, test av fossilfrie maskiner og kjøretøy og midler fra Interreg North Sea Region Coben, Østfold fylkeskommune og Klimasats har man fått muligheten til å gå til innkjøp av en mobil fossilfri korntørke. Dette som et ledd i å nå landbrukets målsetting om fossilfri drift innen 2030.

– En utfordring landbruket har er korntørkene som har høy effekt over kort tid. Derfor ser vi på dette som en unik mulighet til å vise frem en fleksibel løsning når det gjelder tørking av korn og vise at man faktisk kan tørke korn fossilfritt, sier Charlotte Forsberg, prosjektleder for Klimasmart landbruk Østfold.

Den fossilfrie korntørka, som fyres med trepellets, er mobil. Det gir bønder en mulighet til å plusse på inntektene ved å leie den ut til byggebransjen i lavsesong, samtidig som man kutter utslipp og dieselforbruk fra egen produksjon.

– Den står nå her på Kalnes, men senere vil vi bruke den som byggtørke på byggeplasser. Det passer veldig fint for landbruket trenger den på høsten når de tresker, da er det ikke behov for tørking av bygg. Men når landbruket er ferdig med den er det behov for å tørke bygg på vinteren, sier Gabriel Wergeland Krog, prosjektleder for Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy.

Kalnes videregående skole er førstemann ut i testprosjektet. Den fremoverlente landbruksskolen ser nå frem imot å bytte ut diesel med pellets, og tar gjerne imot interesserte aktører for en demonstrasjon.

– Vi ønsker jo å drive så miljøvennlig som mulig. At vi har drivstoff som er nullutslipp. Det er noe av drivkraften. Vi tar det med i undervisningen i forbindelse med innhøstingen og korntørkingen. De som ønsker å komme og se må bare gjøre det, forteller Petter Hermansen, fagleder naturbruk, Kalnes vgs.