Skip links

Vi ønsker å høre fra deg!

Share

Regional plan for klima og energi i Østfold er nå på høring. Denne planen skal hjelpe oss med å redusere klimagassutslippene i fylket og få en raskere omlegging til fornybar energi.

Har du noen innspill til hva som kan forbedres i planen? Skriv dem inn skjemaet nedenfor, i dette skjemaet eller send dem til oss på epost eller post:
Østfold fylkeskommune, postboks 220, 1702 Sarpsborg. Merk konvolutten Høring klimaplan.

 

For å gjennomføre planen skal det utarbeides årlige klimabudsjett. Her skal strategier og tiltak konkretiseres nærmere. Hvis du har ideer til gode tiltak, eller innspill til hva slags strategier og tiltak som bør prioriteres i arbeidet med klimabudsjett, ber vi om at disse også spilles inn.

 

Lurer du på noe? Ta kontakt med Klima og energirådgiver Guri Bugge

Les eller last ned utkastet til Østfold fylkeskommunes nye klimaplan her.

Vi ønsker særlig svar på følgende spørsmål: