Skip links

Mer enn 12 millioner kroner i støtte til klimaprosjekter i Østfold

Får blant annet penger til klimasmart landbruk, elektrisk taxiprosjekt og nettverk.

Totalt ni kommuner her i fylket får støtte til klimaprosjekter fra Klimasats. Miljødirektoratet deler ut pengene og potten for hele landet er på rundt 200 millioner kroner.

Disse får støtte

Søknadene som har fått støtte fra Klimasats kommer fra Marker kommune, Råde kommune, Moss kommunale eiendomsselskap, Fredrikstad kommune, Moss havn, Halden kommune, Våler kommune, Rømskog kommune og Østfold fylkeskommune. 

Til sammen har Østfoldaktører fått tilsagn for totalt: kr 12 514 250,-.

Det er stor bredde i prosjektene fra Østfold. Alt fra ladepunkter for elbil, via plassering av biogassanlegg, til nye omsorgsboliger i Rømskog og ladeinfrastruktur til drosjer blir nå gjennomført.

– Det er veldig mange forskjellige tiltak. Som for eksempel utbygging av ladestasjoner til elbil, tiltak for å kutte matsvinn, elektrifisering av byggeplasser og støtte til bruk av klimavennlige materialer i nye hus. Resultata fra klimasatsordninga er så gode, at vi vil nå ta til ordet for at ordningen kan bli videreført utover de fem årene som først var tenkt, har Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) tidligere uttalt om ordningen.

I 2019 fikk Miljødirektoratet 574 søknader totalt, inkludert søknader fra 47 kommuner som ikke har søkt tidligere.

Miljødirektoratet har innvilget støtte til rundt 360 prosjekter, fordelt på over 150 kommuner og fylkeskommuner. Noen få søknader venter på å bli avgjort.

– Klimasats-prosjektene gir utslippskutt på kort og lang sikt, renere luft, innovasjon og økt etterspørsel etter klimavennlige produkter og tjenester. Dette ser kommunene, som har mobilisert skikkelig i år, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Siden Klimasats ble etablert av regjeringen i 2016, har kommunene fått rundt 600 millioner kroner til lokale klimatiltak.

– Med Klimasats støtter vi mange lokale initiativer. For å bremse klimaendringene er vi avhengige av at alle bidrar – staten, næringslivet, og ikke minst kommunene. Klimasats gir mange eksempler på gode miljøtiltak som andre kan lære av. Framover må det gjøres enda mer i norske kommuner for å få ned utslippene av klimagasser, blant annet med grønne innkjøp og mer miljøvennlig transport, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Godkjente søknader i Østfold:

 • Klimasmart landbruk – Klima Østfold – Kr 4 000 000,-
 • Kartlegging av klimagammeldagse reguleringsplaner – Østfold fylkeskommune – Kr 250 000,-
 • El-båt lader og el-motor for båt i Marker kommune – Marker kommune – Kr 360 000,-
 • Klima Østfold – Klima Østfold – Kr 450 000,-
 • Utskiftningsplan for egne kjøretøy og maskiner – Østfold fylkeskommune – Kr 2 272 000,-
 • Plassering av biogassanlegg i Oslofjordregionen – Klima Østfold – Kr 250 000,-
 • Nye omsorgsboliger Rømskog – Rømskog kommune – Kr 175 000,-
 • Bedre kommunikasjon – økt utsortering av matavfall – Halden kommune – Kr 400 000,-
 • Enda flere ladepunkter og ladbare biler i Våler – Våler kommune – Kr 120 000,-
 • Ny skole Marker – forprosjekt klimavennlig skole – Marker kommune – Kr 200 000,-
 • Verdens beste kommune på digital matsvinnreduksjon – Halden kommune – Kr 1 000 000,-
 • Grindvold Hageby – Moss kommunale eiendomsselskap kf – Kr 281 250,-
 • 10 nye ladepunkter for Råde kommune – Råde kommune – Kr 200 000,-
 • Ladeinfrastruktur til drosjer – Fredrikstad kommune – Kr 400 000,-
 • Overgang fra Gass- til fjernvarmeanlegg – Moss Havn kf – Kr 931 000,-
 • Grønn mobilitet i Borg Havn IKS – elsykkelprosjekt – Fredrikstad kommune – Kr 155 000,-
 • Ny svømmehall – Halden kommune – Kr 195 000,-
 • 50 nye ladestasjoner Fredrikstad kommune – Fredrikstad kommune – Kr 875 000,-

Hva er Klimasats?
”Klimasats” er tilskuddsordningen for å fremme klimagassreduserende løsninger i kommunesektoren. Kommuner og fylkeskommuner kan søke, og gjerne i samarbeid med næringslivet.

Gjennom ”Klimasats” tildeler regjeringen kommunene rundt 200 millioner kroner til tiltak som fører til reduserte klimagassutslipp. Klimasats administreres av Miljødirektoratet og skal utløse klimagassutslipp i kommuner og omlegging til lavslippssamfunnet.

Ordningen gir store muligheter for tiltak og prosjekter på følgende områder:

 1. Klimavennlig areal- og transportplanlegging
 2. Klimavennlig transport – gjennomføring av tiltak
 3. Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer – gjennomføring av tiltak
 4. Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak – komme fra ord til handling
 5. Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling

De beste prosjektene og ideene er de som bidrar til størst utslippsreduksjon, har overføringsverdi og bidrar til nyskaping.