Skip links

Velkommen til konferanse om landbruk og klima 13. juni

Programmet for dagen er nå klart! Prosjektet Klimasmart landbruk Østfold samler trådene fra prosjektets aktiviteter og retter blikket fremover rundt temaet klima og landbruk.

Hovedbolkene for konferansen blir fossilfritt landbruk 2030 og karbonlagring. Du får bla. høre Generalsekretæren i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegårds betraktninger rundt klima, lære mer om klimakalkulator, energimarkedet og fossilfrie maskiner. Det vil bli en poltikerduell etter lunsj. I siste del av programmet dukker vi ned i matjorda og hører mer om karbonfangst og jordlivet.

Målgruppe: bønder, forvaltning, rådgivere, politikere, agronomielever og andre med interesse for klima og landbruk

Se programmet her:  invitasjon 13 juni m link.

Du kan melde deg på via denne påmeldingslenka: https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5350279&sid=1CiRHORgbq

Velkommen!

Spørsmål om konferansen kan rettes til:

Charlotte Forsberg, prosjektleder på mobil 924 46245 eller charlotf@ostfoldfk.no