Skip links

Halden kommune deler elbiler med innbyggerne

 

I Halden bruker de ansatte elbil på dagen, og kommunens innbyggere kan bruke samme bil på kvelden. Halden kommune går nye veier – og sparer penger og miljøet.

1. februar åpnes den nye delebilløsningen i Halden kommune. Da skal 40 elbiler være med i ordningen, og etterhvert også 20 elsykler. Disse skal brukes av de ansatte i arbeidstiden, og frigjøres til privat bruk etter klokka 16.00.

Tenkte nytt

– Vi er først i landet til å gå inn i framtida på dette området, konstaterte en stolt ordfører i Halden, Thor Edquist da han ønsket velkommen. Bak ham står en engasjert kommunikasjonrådgiver Martin Vik som tenkte nytt på et gammelt problem i en kommune som har slitt med store økonomiske problemer.

– Hvor mange kommuner har oversikt over hvor store utgifter som går til bilhold når det gjelder leasing, kjøp, verditap, vedlikehold og kjøregodtgjørelse? Ikke mange, tenkte Martin Vik. Han kikket på tallene og kom til at bare kjøregodtgjørelsene i Halden kommune kommer på 2,3 millioner årlig. Og i tillegg var en stor andel av disse turene under tre kilometer.  I tillegg kom utgiftene på bilene som de ansatte trenger for å utføre arbeid – særlig i helsesektoren.

Klimasatsmidler på omlag 2,5 millioner ga det endelige startskuddet til prosjektet som er enestående i sitt slag.

Kutter kostnader

Begeistringen er også stor i regjeringsapparatet: – Bra for miljøet, kutter kostnadene i offentlig sektor og er brukervennlig og sosialt utjamnende, sier statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet, Paul Chaffey. Han lot seg også begeistre over at FNs bærekraftsmål så tydelig kommer fram, fordi de er en del av folieringen utenpå bilene.

Sosialt utjamnende

– 1000 barn lever i lavinntektsfamilier i Halden, og mange av dem er med på fritidsaktiviteter, men har foreldre som ikke disponerer bil. Delbiler fra dette prosjektet kan være en løsning som gir flere muligheten til å følge barna, sier Astrid Nordstrand i NAV. Hun sier det er sjelden at slike mobilitetsløsninger også gir nye muligheter for lavinntektsgrupper slik dette tiltaket gir.

Se video om hvordan ordningen kan fungere for lavinntektsfamilier:

Reduserer bilbruk

Ordningen vil spare 120 tonn CO2-utslipp årlig i kommunen.

– Samtidig kan dette være en løsning som gjør at folk lar være å kjøpe bil nummer to. Hvis de har en bil tilgjengelig av og til når de trenger en ekstra, mener Martin Vik.

Det er også tenkt at barrierene mot elbil også kanskje reduseres – fordi folk vil få mulighet til å prøve ut om elbil er noe for dem. Bilene som er kjøpt inn er i hovedsak Volkswagen E-golf og Nissan Leaf. I tillegg er det to Jaguarer I-Pace, som skal brukes på lengre turer. Det er allerede spådd at mange vil benytte muligheten til å prøve en Jaguar.

Se video

I tillegg er det lagt inn en løsning i appen som spør om du ikke kan bruke elsykkelen istedet. Dette kommer opp hvis du skal kjøre bilen under tre kilometer. Dermed får du også en oppfordring til å forflytte deg enda mer miljøvennlig – samtidig som du får frisk luft og bedre form samtidig.

Lading

Det er satt opp i overkant av 30 ladestasjoner i sentrum, samt at det er planlagt å sette opp flere i andre deler av byen. Blant annet skal det lages ladesteder i boligområdene, slik at bilene kan være enda lettere tilgjengelig der folk bor.

Det er delingstjenesten Mobility Park som har levert løsningen. I tillegg til elbiler og elsykler, kommer det også elektriske sparkesykler som vil fungere inn i samme app-løsning.

I tillegg vil kommunen tilby en leasing-ordning for ansatte i kommunen, der de får trekk fra lønnskontoen som betaling for elsykkel over en periode.

[/cmsms_text][/cmsms_column][/cmsms_row]