Skip links

Skogskjøtsel som klimatiltak

IMAGE: https://klimaostfold.no/wp-content/uploads/2018/11/20181101_121439-300×169.jpg (center)

Skogskjøtsel som klimatiltak i Østfold var tema da vi samlet skogeierlag, kommuneansatte og interesserte skogeiere til workshop på Marker rådhus i Ørje.

Klima Østfold samlet mange som har sitt daglige arbeid knyttet til skogbruk og til offentlig forvaltning den 1. november 2018. Forsker Gunnhild Søgaard fra NIBIO innledet med et foredrag om bærekraft som basis for skogsdrift og klimaarbeid, effekter av forskjellig arealbruk samt et blikk på skogskjøtsel og ungskogpleie som grunnlag for klimagevinst.

Utfra ståsted skogbruk og klimaarbeid kunne hun gi anbefalinger om tiltak på landsbasis og tiltak på lokalt nivå og skogeiernivå. Hun kom innom bla. avskoging og påskoging, plantetetthet ved etablering, hva som kan være gunstig skjøtsel sett fra et klimavennlig ståsted, kommenterte gjødsling i skog, tidselementet ved skogbruk og bruk/vern som støtte til klimaforbedring.

Ivrige deltakere på workshop diskuterte status og rammebetingelser for klimaarbeidet, og foreslo virkemidler og tiltak for tida som kommer.

Møtet ble arrangert av Klimasmart landbruk Østfold i samarbeid med «Pentahelix-prosjektet» om utvikling av gode klimaplaner i kommunene.

Last ned presentasjonene her:

 as

Bilde ; Avd. leder Gunnhild Søgaard, Nibio, Bjørn Ingar Holmen fra landbrukskontoret i Marker kommune og Seniorrådgiver Torstein Maugsten, Østfold fylkeskommune