Skip links

Klimakalkulator for korn testes ut

IMAGE: https://klimaostfold.no/wp-content/uploads/2018/11/Torstein-Maugsten-ordstyrer-300×200.jpg

Den 31. oktober var Lille gymsal på Kalnes vgs full av både elever og representanter fra kommunene på en workshop med tema «Hvilken nytte kan den enkelte bonde ha av Klimakalkulatoren i sin husdyr- og/eller planteproduksjon» og «kan Klimakalkulatoren gi kommunene muligheter når de utarbeider sine klimaplaner? »

Norsk landbruksrådgivning og Klimasmart landbruk har utarbeidet en Klimakalkulator for kornprodusenter og nå testes den på de første gårdsbrukene i Østfold. Prosjektleder Charlotte Forsberg har vært en av pilotgårdene og fortalte om sine inntrykk etter å ha fått presentert tallene fra sin gård.

Møtet ble arrangert av Klimasmart landbruk Østfold i samarbeid med «Pentahelix-prosjektet» om utvikling av gode klimaplaner i kommunene.

Last ned presentasjonene her:

Lenke til kort film om kornpilot finner du her