Skip links

Seminar og workshop: Østfoldindustriens videre klimaomstilling

IMAGE: https://klimaostfold.no/wp-content/uploads/2018/10/shutterstock_101551675.t51babfe0.m600.xf6e393e2.jpg (center)

Til: Beslutningstakere og tillitsvalgte hos produksjonsbedrifter i Østfold, FoU-miljøer innen temaene, klimakontakter og klimaplanansvarlige i kommunene.

Tid: Fredag 16. November, kl 8:30-12:00 inkludert lunsj.Sted: Wegnerbrakka, Borgarsyssel museum, Sarpsborg

Vi har mange gode eksempler på grønn omstilling i Østfolds industri og produksjonsbedrifter. På dette seminaret får vi høre historiene fra noen av dem, og vi vil diskutere potensialet, løsninger og barrierer for videre omlegging til fornybar energi og effektiv ressursbruk. Hva bør Østfolds klimamål være?

Program:

8:00-8:30: Registrering og kaffe

8:30-11:30: Seminar og verksted

Innlegg:

  • Introduksjon ved Klima Østfold
  • Fra fossilforbruker til grønn drivstoffprodusent, ved Patrik Axelsson, Norske Skog Saugbrugs
  • Borregaards arbeid med stadig grønnere løsninger og ambisiøse klimamål ved Kjersti Garseg Gyllensten, Borregaard
  • Mulighetene for videre klimaomstilling i Østfolds industri,ved Bård Bergfald, Bergfald MiljørådgivereVerksted:
  • Hva kan og planlegger næringsaktørene å gjøre? Er det noe dere kan samarbeide om?
  • Innspill til fylkeskommunen og kommuner:
  • Hva kan fylket og kommunen gjøre for ikke å hindre dere i nødvendig omstilling? Og for å hjelpe dere med å øke takten?
  • Presentasjon og diskusjon: Hva bør målsettingene til Østfolds kommuner være for at vi som samfunn, inkludert næringslivet, skal gjøre vårt for å bidra til Parisavtalens ambisjoner?

11:30-12:00:
Påmelding her innen utgangen av mandag 12. November.
Eventuelle endringer i program vil publiseres på www.klimaostfold.no .Ved spørsmål kontakt Guro Nereng, guron@ostfoldfk.no .