Skip links

Fagdager om drenering 7. november

I samarbeid med Norsk landbruksrådgivning Øst, inviterer Klimasmart landbruksprosjektet onsdag 7. november og torsdag 15. november til fagdag om drenering.

STED OG TID

Onsdag 7. november 2018, kl. 12 til 16

Sted: Kalnes vgs Sandtangen 85, Grålum, «Lille gymsal»«

Torsdag 15. november 2018 kl 12-16

Sted: Felleskjøpet, Mysen

FELLES PROGRAM FOR DAGENE

Kl. 12.00 Velkommen ved Charlotte Forsberg, Prosjektleder Klimasmart landbruk Østfold
Kl. 12.05 Lunsj
Kl. 12.30 Grøfting – nygrøfting og vedlikehold av grøfter/lukkinger. Valg av rørtype, -kvalitet, filtermaterialer og dreneringsmetode. Vedlikehold og utfordringer ved lukkinger, nedløpskummer og grøfteutløp. Ved Atle Hauge, Forsker NIBIO

Kl. 14.00 Pause

Kl. 14.10 Tilskudd til grøfting, søknad om tilskudd, hjelp til å utarbeide planer, hva kreves av grøftekart. Muligheter til å søke SMIL midler.
Kl. 14.30 Lønnsomhet ved grøfting. Ved Lars Kjuus, NLR Øst
Kl. 15.00 Vedlikehold av avskjæringsgrøfter og stell av bekkekanter. Ved Øyvind Akselsen, NLR Øst
Kl. 15.30 Demonstrasjon på gårdsplassen av grøftespyler fra Ara Maskin av en gårdbruker

NB! Det vil bli servert en lett lunsj ved oppstart, så vi er derfor avhengige av påmelding.  Påmelding gjøres her og snarest, frist 5. november for Kalnes og 13. november for Mysen.

Invitasjon til fagdag om drenering 7 og 15 nov 2018

Arrangementet arrangeres med støtte fra: