Skip links

Innføring i grønn kommune-økonomi: Hvordan skal kommune-Norge oppfylle sine ambisiøse klimamål?

Hvordan skal kommunene håndtere klimarisiko knyttet til investeringer, plasseringer og forsikringer? Hvordan kan verktøyer og virkemidler som klimabudsjett, grønne lån og klimavekting av fondsplasseringer bidra til å gjennomføre de ambisiøse politiske målene som er satt?

Velkommen til gratis seminar 24. oktober i Fredrikstad, der Klima Østfold og Kommunalbanken invitere til dialog for å finne de økonomiske løsningene på kommunenes klimautfordringer.

Kommunene har satt ambisiøse mål for å bidra til å redusere klimagassutslippene. Samtidig merker de klimarisikoen på kroppen. Som store eiere av bygg og infrastruktur, vil kommunene berøres av risiko for fysisk skade eller verditap som følge av både klimaendringer og en strengere klimapolitikk. De samme driverne kan også påvirke verdien av kommunenes fondsplasseringer. I tillegg er kommunene reguleringsmyndighet og ansvarlig myndighet for tilpasning til et endret klima, og kan bli ansvarliggjort for andres tap knyttet til klimaendringer. Hvilke verktøy og virkemidler har vi for å løse utfordringene?

Program:
Kl 1000-1015 Ordfører i Fredrikstad Jon Ivar Nygård ønsker velkommen

Kl 1015-1045 Introduksjon om klimarisiko ved Torunn Bråna, fagansvarlig grønn finans i Kommunalbanken

Kl 1045-1115 Grønne plasseringer og klimarisiko knyttet til pensjonsforvaltning og forsikringer ved KLPs Konserndirektør Finans Aage Schaanning

Kl 1115-1145 Erfaringer fra å klimavekte fondsplasseringer i Sverige ved Miljøstrateg Lars Berko i Västra Götalandsregionen

Lunsj kl 1145-1245

Kl 1245-1315 Klimabudsjett integrert i styringssystemet, ved Henrik Løseth Jansen, rådgiver i Hordaland fylkeskommune

Kl 1315-1345 Er grønne lån en god løsning for å finansiere byggeprosjekter? Ved Utlånsdirektør Lars Strøm Prestvik i Kommunalbanken

Kl 1345-1400: Oppsummering og spørsmål

Utfordringene er mange – velkommen til Fredrikstad for å lære om løsningene.

Påmelding innen 17. oktober gjøres her: https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5249388&sid=v3n1iHOUYm

eller på www.klimaostfold.no.

Ved spørsmål kontakt Guri Bugge, gurib@ostfoldfk.no, tlf 47906912

DIVIDER

Presentasjoner og foredrag:

  • Introduksjon om klimarisiko ved Torunn Bråna, fagansvarlig grønn finans i Kommunalbanken

Last ned presentasjon.

  • Grønne plasseringer og klimarisiko knyttet til pensjonsforvaltning og forsikringer ved KLPs Konserndirektør Finans Aage Schaanning

Last ned presentasjon.

  • Erfaringer fra å klimavekte fondsplasseringer i Sverige ved Miljøstrateg Lars Berko i Västra Götalandsregionen

Last ned presentasjon.

  • Klimabudsjett integrert i styringssystemet, ved Henrik Løseth Jansen, rådgiver i Hordaland fylkeskommune

Last ned presentasjon.

  • Er grønne lån en god løsning for å finansiere byggeprosjekter? Ved Utlånsdirektør Lars Strøm Prestvik i Kommunalbanken

Last ned presentasjon.