Skip links

Utsettes: Seminar om fremtidens grønne transport- og logistikksystemer i Østfold

Dette seminaret utsettes til utpå nyåret. Mer informasjon kommer.

Opprinnelig invitasjon:
Transportsektoren er en sentral nøkkel for overgangen til fremtidens lavutslippssamfunn. Dette skaper muligheter for aktørene i bransjen, og vil dessuten være et veldig viktig bidrag til å gjøre resten av norsk næringsliv mer bærekraftig. På dette seminaret utforsker vi muligheter og diskuterer hvor raskt næringslivets transporter i Østfold kan være fossilfrie.

Program:

Innlegg:
  • Introduksjon ved Klima Østfold
  • Elektrisk autonomt skip og våre andre klimaløsninger. Kai Just Olsen, Prosjektleder ASKO og ØysteinHøsteland Sundby, Direktør Moss Havn
  • Borg Havn rigges for det grønne skiftet. Roar Johansen, Plan- og utredningsleder Borg Havn
Verksted:
  • Hvilke muligheter og planer har aktørene framover?
  • Er det noe dere som bransje/verdikjede kan gjøre sammen?

Innspill til fylkeskommunen og kommuner:

  • Hva kan fylket og kommunen gjøre for ikke å hindre dere i nødvendig omstilling? Og for åhjelpe dere med å øke takten?
  • Presentasjon og diskusjon: Hva bør målsettingene til Østfolds kommuner være for at vi somsamfunn skal gjøre vårt for å bidra til å nå internasjonale klimaambisjoner?

Ved spørsmål kontakt Guro Nereng, guron@ostfoldfk.no