Skip links

Frokostmøte i Askim: Fremtidens handel

Tid:      15. November fra kl. 8:00-10:00
Sted:    Foajeen i Askim kulturhus, P. M. Røwdes gate 6, 1811 Askim

Klima Østfold og samarbeidspartnerne Askimbyen og Virke inviterer til aktuelt frokostmøte:

Ubetjente butikker, leasing av varer og droner: Fremtidens butikker er på vei. Hvor raskt skjer egentlig endringene? Digitalisering, bærekraft, forbrukeradferd og nye krav fra myndighetene utfordrer etablerte forretningsmodeller i norsk handel og tvinger oss til å tenke helt nytt. På dette frokostmøtet får vi høre om hvordan vi kan utvikle lønnsomme og bærekraftige forretningsmodeller i handelen. Vi retter også søkelys på tilrettelegging for et attraktivt og levende sentrum med klimavennlig transport. Hvordan påvirker restriksjoner på parkering og bilisme handelen i sentrum?

Program:

Frokost og registrering fra kl. 08:00.

08:30-10:00:
Velkommen

Betraktninger om stedsutvikling – er netthandel en større trussel enn kjøpesentre?
ved Maren Hersleth Holsen, Samfunnsplanlegger i Eidsberg kommune og Direktør for stedsutvikling og innbyggerdialog i Indre Østfold kommune

Nye forretningsmodeller i handelen, ved Camilla S. Gramstad, miljø- og samfunnsansvarlig i Virke
* Hva er egentlig en god forretningsmodell?
* Hvordan kan innovasjon bidra til økt konkurransekraft?
* Hvordan gjør du bærekraft lønnsomt

Hvordan tilrettelegge for et mer levende sentrum ved Kjersti Visnes Øksenholt, Forsker ved Transportøkonomisk Institutt

Diskusjon: Hva forventer handelsstanden av kommune og det offentlige lokalt og regionalt? Sentrumsutvikling og arealpolitikk står helt sentralt, finnes det også måter de også bidra til bærekraftige forretningsmodeller?

Påmelding her innen utgangen av 12. November.

Eventuelle endringer i program kommer i denne saken på www.klimaostfold.no.
Ved spørsmål kontakt Guro Nereng, guron@ostfoldfk.no