Skip links

Stor interesse for fagdag om fossilfrie korntørker

IMAGE: https://klimaostfold.no/wp-content/uploads/2018/10/SveinSkoien-1024×683.png (center)

Over 70 bønder deltok på fagdag om alternativer til fossile energikilder til oppvarming av korntørker i Rakkestad onsdag. Møtet arrangeres av Klimasmart landbruk Østfold i samarbeid med Kortprogrammet i regi av bondelagene i Østfold og Akershus.

Landbruket har et overordnet mål om å være fossilfri i 2030, og ta sin del av utslippskuttene uten at det går utover matproduksjonen. Det å kunne fase ut diesel i korntørker på sikt kan være et av bidragene – men hvordan er det mulig?

På ettermiddagen ble 4 gårder i området besøkt hvor bønder viste frem hvilke løsninger de har gjort for å redusere dieselforbruket og sine utslipp.

– Det at så mange østfoldbøndene møter opp viser at de er nysgjerrige og ønsker å lære mer om hvordan de kan få tørket kornet på en mer bærekraftig måte. Østfoldjordbruket tar sitt ansvar for å redusere klimagassutslippene, sier Charlotte Forsberg, prosjektleder i Klimasmart landbruk Østfold i Klima Østfold. 

Last ned presentasjonene her:

IMAGE: https://klimaostfold.no/wp-content/uploads/2018/09/Korntorke_Siste-724×1024.jpg (center)