Skip links

Seminar: Klimagevinst i jordbruket ved bruk av den nye Klimakalkulatoren

Til: Representanter fra landbruksnæringen, landbrukskontor, klimakontakter og
kommuneplanleggere mfl i offentlig sektor.

Elever og lærere ved Tomb og Kalnes videregående skoler

Tid: Onsdag 31. oktober 2018, kl. 08.15 – 11.00
Sted:Kalnes videregående skole, «Lille gymsal».

Norsk landbruksrådgivning og Klimasmart landbruk har utarbeidet en Klimakalkulator for kornprodusenter og nå testes den på de første gårdsbrukene i Østfold. Hvilken nytte kan den enkelte bonde ha av Klimakalkulatoren i sin husdyr- og/eller planteproduksjon, og kan Klimakalkulatoren gi kommunene muligheter når de utarbeider sine klimaplaner?

Program:
08.00 Kaffe

08.15 Velkommen – Torstein Maugesten, Klima Østfold

08.20 Landbrukets klimaarbeid – Svein Skøien fra Norsk Landbruksrådgivning/ Klimasmart landbruk
* Tilnærming til landbrukets klimaarbeid og bakgrunn for dataprogrammet Klimakalkulatoren
* Forutsetninger for og oppbygging av Klimakalkulatoren

09.00 «Friminutt»

09.10 Eksempler på bruk av Klimakalkulatoren – erfaringer fra de første gårdsbrukene i Østfold
* Spørsmål og diskusjon om gevinster knyttet til det enkelte gårdsbruk

09.30 Workshop:
Kan data og erfaringer fra bruk av Klimakalkulatoren også gi bidrag til
kommuneplan for klima og energi?
Og i såfall – hvilke handlingsplaner, virkemidler og tiltak kan Klimakalkulatoren bidra til?
Hva kan fylket og kommunen gjøre for å bistå landbruket i nødvendig omstilling? Og hva kan gjøres for å øke takten?

10.30 Oppsummering av workshop – Torstein Maugesten.

ca. 10.45 «Storefri» – med lunsj.

Påmelding innen 29. oktober gjøres her eller på www.klimaostfold.no.

Ved spørsmål kontakt Torstein Maugesten på tormau@ostfoldfk.no eller mobil 98865533.

Klima Østfold ønsker deg vel møtt!