Skip links

Seminar: Klimavennlige bygg 2.0 – Materialer og fossilfrie byggeplasser

På Glava i Askim, inkludert omvisning på fabrikken

Til: Beslutningstakere og tillitsvalgte hos byggematerialprodusenter, hos offentlige og private byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører, sentrale organisasjoner og FoU-miljøene innen temaene, klimakontaktene og klimaplanansvarlige i kommunene.
Tid: Onsdag 31. oktober kl. 12:00-16:00
Sted: Glava, Nybråtveien 2, 1801 Askim

Klimavennlige bygg har stått på agendaen lenge. Det er fremdeles mye å hente på energieffektivisering, særlig i eldre bygninger. I de siste har vi sett tre trender blant pionerene i bransjen:

1. Det utvikles områder i et helhetlig funksjonalitets-, energi- og klimaperspektiv.
2. Materialenes klimafotavtrykk, ressurs- og energifotavtrykk blir hensyntatt, gjerne gjennom at byggene utvikles med tanke på hele byggets levetid. Dette gjøres enten som enkeltkrav, eller som ledd i å definere «Powerhouse» eller «Zero Emission Buildings», eller i en ramme av «sirkulærøkonomi».
3. Det etterspørres utslippsfrie og/eller fossilfrie byggeplasser under selve byggingen.

På dette kombinerte seminaret og verkstedet ser vi på temaene 2 og 3. Materialtemaet er spesielt interessant her i Østfold hvor vi har store byggematerialprodusenter. Derfor inviterer vi til felles seminar for mange ledd i byggverdikjeden fra materialprodusentene til byggherrene. Tema 1 har Klima Østfold verksted om den 26. oktober, fra et regulerings- og planståsted.

Program:
Velkommen, matservering og omvisning på Glava fabrikker

Foredrag:
• Introduksjon: Klimaløsninger for materialprodusenter og eiendomsutviklere, ved Klima Østfold og Bård Bergfald, Bergfald miljørådgivere.
• Hvordan klima- og miljøhensyn er konkurransefaktor for Glava, ved Jon Karlsen, administrerende direktør i Glava og Saint Gobain Byggevarer.
• Om materialer og markedsforventninger, ved Tonje Værdal Frydenlund, daglig leder i Snøhetta arkitekter.

Verksted:
• Hva kan aktørene i verdikjeden gjøre?
• Hva må byggeiere og rådgiversiden gjøre for å etterspørre og gjennomføre materialkrav?
• Hva skal til på etterspørselssiden for at materialprodusentene kan konvertere til fossilfrie/fornybare energikilder og forbedre seg ytterligere på klima?

• Innspill til fylkeskommunen og kommuner:
• Hva kan fylket og kommunen gjøre for å ikke hindre dere i nødvendig omstilling? Og for å hjelpe dere med å øke takten?
• Presentasjon og diskusjon: Hva bør målsettingene til Østfolds kommuner være for at vi som samfunn skal gjøre vårt for å bidra til Parisavtalens ambisjoner?

Under verkstedet er eksperter på fornybare løsninger og fossilfrie maskiner til stede.

Påmelding her innen utgangen av 24. oktober
Ved spørsmål eller innspill – kontakt Guro Nereng, guron@ostfoldfk.no
Eventuelle oppdateringer i programmet blir å finne på: www.klimaostfold.no