Skip links

Biogassproduksjon på gård – Hvilke muligheter finnes?

IMAGE: https://klimaostfold.no/wp-content/uploads/2018/08/HovlandMG-1024×768.jpg (center)

Biogass kan lages av kloakkslam, matavfall, planterester og husdyrgjødsel. Og gassen kan utnyttes som energi til drivstoff, oppvarming eller i el-produksjon. Potensialet i produksjon av biogass er stort, for er det én ting det finnes mye av på norske gårder, så er det husdyrgjødsel.

Dette er noe av det Jon Hovland, sjefsforsker ved Sintef i Porsgrunn, presenterte under sitt foredrag i Klimalåven under Markens Grøde 2018.

Hovland viste også til at produksjon av biogass og biogjødsel er et godt miljø- og klimatiltak, det finnes allerede teknologi som kan passe på norske gårder og at det er mulig å få tilfredstillende økonomi ved å gjøre et godt forarbeid, ha en god utnyttelse av gassen og holde investeringen lav.

Gikk du glipp av presentasjonen på Markens Grøde? Se den her.