Skip links

Klimanettverk trapper opp innsatsen

IMAGE: https://klimaostfold.no/wp-content/uploads/2018/08/asia-chang-32003-1024×576.jpg (center, c: FIKK STØTTE: Fylkesutvalget i Østfold fylkeskommune vedtok i dag å bevilge penger til styrke Energiforum Østfold. Nettverket har siden 2009 jobbet mot en mer fornybar energi i Østfold.)

Fylkesutvalget i Østfold fylkeskommune vedtok i dag å bevilge penger til å styrke Energiforum Østfold. Nettverket har siden 2009 jobbet for en omstilling mot mer fornybar energi Østfold. For å møte behovet for raskere grønn omstilling i Østfolds næringsliv skal nå aktivitetene utvides, flere medlemmer rekrutteres og en egen pådriver ansettes.

– Østfold fylkeskommune tar samfunnsutviklerrollen på største alvor, sier Ole Haabeth, fylkesordfører (Ap). Vi ønsker å bidra til å nå verdens klimamål og FNs bærekraftsmål. Det greier vi ikke uten næringslivet på lag. Derfor vil vi gi ny giv til denne samarbeidsarenaen.

Energiforum Østfold består av næringsliv, forskningsmiljøer, offentlige aktører og organisasjoner. Nå har årsmøtet vedtatt en mer offensiv strategi og retning som bevilgningen fra fylkeskommunen skal bidra til å realisere.

– Vi skal sørge for økt nytteverdi for næringslivet, sier styreleder i Energiforum Østfold Ole Jørgen Hanssen. Sammen med bedrifter og FoU-miljøene skal vi etablere konkrete prosjekter for næringsutvikling gjennom bærekraftig klima- og energiomstilling.

– Det er svært gledelig at fylkeskommunen støtter oss i fasen til vi er oppe og går i fullskala, fortsetter Hanssen.

IMAGE: https://klimaostfold.no/wp-content/uploads/2018/08/OleOleHelene-1024×513.png (center, c: SATSER: (Fra venstre) Fylkesordfører i Østfold Ole Haabeth, Regionskoordinator for Klimapartnere Helene Frihammer, Styreleder for Energiforum Østfold Ole Jørgen Hanssen.)

Fylkeskommunens bevilgning skal brukes til å engasjere en prosjektleder som til høsten og 2019 skal utvikle nettverkets aktiviteter og fyrtårnprosjekter.

– Dette tror jeg blir en av Østfolds mest spennende jobber, mener Hanssen. Prosjektene kan spenne fra rene FoU-prosjekter til å innføre dagens klimateknologier som biogasskjøretøy hos Østfold-bedrifter.

Energiforum Østfold skal knytte seg til det vel-etablerte nettverket Klimapartnere som har stimulert næringslivets klimaomstilling i Hordaland og Agder i flere år.

Helene Frihammer, Regionskoordinator for Klimapartnere sier:
– Gratulerer til Østfold! Det blir en styrke for alle nettverkene at vi kan dele erfaringene mellom oss, og gjenbruke tilnærminger som vi vet fungerer. Vi ser fram til samarbeidet.

Kontaktpersoner:

Guro Nereng
Sekretær for Energiforum Østfold
guron@ostfoldfk.no
41624426

Ole Jørgen Hanssen
Styreleder for Energiforum Østfold,
ojh@ostfoldforskning.no
90727977